Μακρίδου – Παρτσαλίδου Παρθένα: Υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό του Σάββα Χιονίδη «Πολίτες σε Δράση»