Είναι Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην «Οικονομία και Πολιτική της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθώς και στην «Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη» του τμήματος Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.