Βρίσκεστε στην κατηγορία "EY-TAXIS"

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα EY-TAXIS. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
                                      Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων


"Συνεργαζόμαστε – Αναβαθμιζόμαστε - Αποκτούμε Ταυτότητα"
                                    Η νέα Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ συνοπτικά:

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Σχήματα αποτελούμενα από τους παρακάτω συνεργαζόμενους φορείς:

Σχήμα 1: Δήμος (Δικαιούχος) και οικείος Εμπορικός Σύλλογος (Συνδικαιούχος),
ή υπό προϋποθέσεις

Σχήμα 2: Δήμος (Δικαιούχος) και οικείο Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος) (πλην επιστημονικών
Επιμελητηρίων)

Σκοπός: Ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές
και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών που υλοποιούν οι ΟΤΑ Α’ βαθμού (Δικαιούχοι) είναι:
 • Κατηγορία 1: Αναβάθμιση δημόσιου χώρου
 • Κατηγορία 2: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης
 • Κατηγορία 3: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας
 • και προαιρετικά:
 • Κατηγορία 6: Ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης
 • Κατηγορία 7: Ενέργειες Ωρίμανσης
 • Κατηγορία 8: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης

Οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών που υλοποιούν οι Εμπορικοί Σύλλογοι / Επιμελητήρια
(Συνδικαιούχοι) είναι:
 • Κατηγορία 4: Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής
 • και προαιρετικά:
 • Κατηγορία 5: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής (προαιρετικά)
 • Κατηγορία 8: Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού
 • Κατηγορία 9: Ενέργειες για την έκδοση αδειών

Διάρκεια. Η διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων είναι έως 36 μήνες από την ημερομηνία ένταξης της
Πράξης

Προϋπολογισμός: Το ποσό της επιλέξιμης συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται έως 1.900.000 ευρώ, και αναλύεται ως εξής:
 • μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δήμου έως 1.500.000 ευρώ
 • μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ

Κρίσιμα Σημεία
 • Κάθε σχήμα Δικαιούχου - Συνδικαιούχου μπορεί να υποβάλλει μια και μοναδική πρόταση
 • χρηματοδότησης
 • Ημερομηνία έναρξης των υποβολών: 29 Ιουνίου 2018
 • Hμερομηνία λήξης των υποβολών: 24 Σεπτεμβρίου 2018

Το   ΕΥ-TAXIS με τους συνεργάτες του  διαθέτουν σημαντική εμπειρία και επιστημονική γνώση για να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας με αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και συνέπεια σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της επιχείρησής σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα εργαλεία ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που παρέχονται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για τον τρόπο που μπορείτε να τα αξιοποιήσετε στον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό.

Οικονομολόγος – Σύμβουλος ΑνάπτυξηςΗ νέα Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Από το Γραφείo Τύπου ανακοινώθηκε η έναρξη πέντε νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 365 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων και την στήριξη των τοπικών οικονομιών ανακοινώνει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Έως και 2.500 ευρώ τον χρόνο μπορεί να φθάσει το επίδομα στέγασης που από την 1η Ιανουαρίου 2019 θα δοθεί σε στους ωφελούμενους, βάσει της συμφωνίας που «κλείδωσε» κατά τις διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των δανειστών, στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης.Η πολυαναμενόμενη από την  8/2/17 υπογεγραμμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ», οδήγησε τελικά στην έκδοση ολόκληρης της προκήρυξης το μεσημέρι της  Δευτέρας 5/3/2018. Έχοντας περάσει από  διάφορα στάδια αναβολών,  τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομίας & Ανάπτυξης επέλεξαν την ενεργοποίηση του προγράμματος  τελικά την  8η Μαρτίου 2018, μετά την αρχική προβλεπόμενη ημερομηνία της 28/2/2018 που θεωρητικά  οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα ήταν έτοιμες να υποδεχτούν το πρόγραμμα, κάτι που και πάλι τελικά δεν συνέβη.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Ειδική Γραμματεία Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ & ΤΣ ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Επιχειρούμε Έξω»

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ.

Ξεκινάει σήμερα 8 Νοεμβρίου η τρίτη και τελευταία περίοδος υποβολών της δράσης  «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)»,   που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ) και η  οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 13 Δεκεμβρίου.

Α' ΚΥΚΛΟΣ
Μετά τις δύο  Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Α' ΚΥΚΛΟΥ, που αναρτήθηκαν η μεν πρώτη την 12/04/17,  με εξακόσια ενενήντα εννέα (699) επιχειρηματικά πλάνα και συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 17.686.632,60 €,  και η δεύτερη 07/07/17 με εξακόσια εβδομήντα τρία (673) πλάνα  της οποίας η  συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στα 34.217.977,45€,  ήρθε πριν λίγες μέρες να συμπληρώσει το ΕΠΑνΕΚ  με τροποποίηση της, λόγω ένταξης επιπλέον τετρακοσίων σαράντα μία (441) πράξεων στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 45.509.697,38€

Ξεκινάει αύριο Τετάρτη 06.09.2017 η 2η περίοδος υποβολής για τη δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»Β΄Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020 η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 11.10.2017.

Ανακοινώθηκε η Απόφαση Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και οι Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Α' Κύκλος) του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020,  ο οποίος έρχεται να συμπληρώσει τον αρχικό κατάλογο δυνητικών  δικαιούχων και βαθμολογικής κατάταξης που ανακοινώθηκε  στις 26/10/2016 και αφορούσε στις 2.444  αρχικές εγκεκριμένες προτάσεις.


Ενώ η ανάρτηση του Προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων  με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα-Α'κύκλος » του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020» μετράει ήδη αρκετούς μήνες, ήρθε πριν λίγες μέρες νέα ανακοίνωση  ενόψει της περιόδου Αυγούστου 2017 και προκειμένου να χορηγηθεί ευχέρεια χρόνου στους δυνητικούς δικαιούχους για να προσκομίσουν το φάκελο με τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά Ένταξης, σύμφωνα με το Παράρτημα IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης, τίθεται ως καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης τους, η Τρίτη 29/08/2017 και ώρα 17:00, η οποία είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Λίγες μέρες πριν την εκπνοή της ημερομηνίας λήξης της πρώτης περιόδου υποβολής επιχειρηματικών προτάσεων για το πρόγραμμα των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος) του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το οποίο ξεκίνησε 5/7/17 και λήγει 9/8/17, αναρτήθηκε εχθές 24/7 διευκρινιστικό αρχείο με τίτλο “Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις” που αποσαφηνίζουν αρκετά σημεία της αρχικής προκήρυξης.

Αναρτήθηκε  πριν λίγες ημέρες ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων  με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.