HCN Fiber Connected

Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News


Ακολουθήστε το Kapa News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις με καθημερινή ενημέρωση


ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ο εκ Σκοτίνης Πιερίας σοφός Γυμνασιάρχης της Μυτιλήνης. (του Απ. Γανωτή)

Στις 24 Αυγούστου του 1864, στη Σ κ ο τ ί ν α, η Ελένη Κυριακού θα γεννήσε ο,ι τον Ιωάννη και μάλιστα ορφανό από πατέρα γιατί ο Βασίλειος Παπακυριακού είχε πεθάνει έξι μήνες πριν γεννηθεί ο γιός του.

Ο μικρός Ιωάννης μόλις δέκα χρονών, μένει ορφανός και από την μητέρα του, που πέθανε από κακοήθη πυρετό μία εβδομάδα μετά το θάνατο της παπαδιάς, συζύγου του εξαδέλφου του, Παπαθα- νάση Μιχαηλίδη, με την οποία συνδεόταν στενά, ήταν αδελφές.

Οι δύο μεγαλύτερες αδελφές του Ιωάννη, η Γραμματή και η Αικατερίνη μη έχοντας την δυνατότητα να του παράσχουν βοήθεια, την προστασία του αναλα- μβάνει ο Παπαθανάσης ο οποίος μετά το θάνατο της παπαδιάς, διέμενε στην Μυτιλήνη, πλησίον του Καλλίνικου, οποίος πλέον ιδιώτευε.

Ο Παπαθανάσης μετά από ένα χρόνο το 1875 πήρε υπό την προστασία του στην Μυτιλήνη, τον ενδεκαετή ξάδερφό του Ιωάννη μόλις τελειώσε το Δημοτικό σχολείο στη Σκοτίνα, μένοντας στο σπίτι του.

Αφήνοντας τις αδελφές του στην γενέθλιά του Σκοτίνα, όπου (σύμφωνα με την αφήγησή του αείμνη -στου Τάκη Πινακά) η μεν Γραμματή θα παντρευτεί τον Νικόλαο Καλοδήμο στη Λάρισα που είχαν δύο παι- διά. Τον Θωμά (που έφυγε στην Αμερική και πήρε το όνομα Θωμάς Αριστόδημος) και την Μαρία η οποία παντρεύτηκε τον Παπα-βασιλείου Ανδρούλη στο χωριό Δερελή του Δήμου Γόννων Λάρισας, η δε Αικα- τερίνη τον Δημήτριο Πινα -κά, που απέκτησαν τρία παιδιά. Τον Βασίλη που είχε σύζυγο την Ουράνια Πατσιατζιού γεννημένη το 1887 στην Καρυά Ολύμπου, τον Ιωάννη που πέθανε μόλις 18 χρονών αραβο- νιασμένος με την Λέγκου Συντρβάνη και τον Κίτσιο που δεν άφησε απο -γόνους.

Φθάνοντας στη Μυτιλή- νη γράφτηκε στην πρώτη τάξη του Ελληνικού σχολεί- ου Μυτιλήνης, έχοντας κα- θηγητές τον Ιωακείμ Παυλίδη και τον Γ. Χαρ. Φί- λιο. Τελειώνοντας τις τρεις τάξεις με άριστα το 1878, εποχή που είχε ξεσπάσει η επανάσταση του 1878 στην περιφέρεια του Ολύμπου όπου "θα απέθνησκα ίσως, αν ακολουθούσα άλλον δρόμον" όπως έλεγε αργότερα, εννοώντας την μετεγκατάστασή του στην Μυτιλήνη.

Στη συνέχεια πηγαίνει στο Γυμνάσιο της Μυτιλή- νης όπου αρχικά έκοψε το πρώτο συνθετικό του Παπακυριακού σε Κυριακού και αργότερα κατόπιν προτροπής του Πλωμαρίτου Γυμνασιάρχου Χριστόφορου Λαίλιου που γνώριζε την κα- ταγωγή του, του προέτρεψε να γράφεται Ολύμπιος.

Το 1882 αποφοίτησε με άριστα το Γυμνάσιο και εγγράφεται στη φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Το 1885 για πολιτικούς λόγους κλείνει το Πανεπιστήμιο και επισ- τρέφει στη Μυτιλήνη και διδάσκει στο Γυμνάσιο ως καθηγητής για μια χρονιά και το επόμενο έτος συνε- χίζει την φοίτησή του, για να πάρει το 1888 το διδακ -τορικό του δίπλωμα και στις εξετάσεις βραβεύτηκε με το Ράλλειο Βραβείο.

Αρχίζει την διδασκαλία του ως τακτικός καθηγητής πλέον στο Γυμνάσιο της Μυ- τιλήνης. Γυμνασιάρχης ήταν ο Γρηγόρης Δημ. Βερναδά- κης. Σε ηλικία 37 ετών,το 1901 του ανατίθεται η Γυμνασιαρχία, αντικαθιστώ- ντας τον Σπύρο Μωραΐτη, ως το 1907 που παραιτήθη- κε και τον διαδέχθηκε ο Λεσβιος φιλόλογος Εμ. Δαυίδ, μέχρι το 1910, για να ασχοληθεί με την συγγραφή του ογκοδέστατου μνημεια- κού έργου της ζωής του. " Η φιλοσοφία του Πλάτωνος εις σύστημα ερμηνευομένη."

Εκδόθηκε ο Α' τόμος αποτε- λούμενος από 624 σελίδες μεγάλου σχήματος ογδόου, τον οποίο κατέχω σε φωτο- τυπία. Ήταν ένα συγγραφικό άθλημα που παρόμοιό του δεν είχαν να δείξουν ώς τό- τε, οι "σοφοί" της Αθήνας, αλλά και ένα εκδοτικό κα- τόρθωμα, μοναδικό για επαρχία και του εξασφά- λισε την μεγάλη φήμη Πλατωνιστή , τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η Ελληνική Κυβέρνηση τιμώντας την υπηρεσία του σοφού Γυμνασιάρχου Κυδω- νιών... κ. Ι. Ολυμπίου, ο οποίος με το περισπούδασ- το σύγγραμμά του "Η Φιλο-9 σοφία του Πλάτωνος" απέδειξε ότι είναι εγκρατέ- στατος της αρχαίας φιλο -λογίας, παρασημοφόρησε αυτόν με το Σταυρό των Ιπποτών του Σωτήρος.

Ενώ ο ανέκδοτος Β' τόμος έχει χαθεί και το 1971 ο μικρανεψιός,γιός της ανεψιάς του από αδελφή , Δημ. Ανδρούλης από τη Λάρισα ενδιαφέρε- ται για το έργο του θείου του, στην Εισαγγελική Αρχή, σχετικά με τα χειρόγραφα του Ιω. Ολυμπίου τα οποία πρέπει να βρεθούν και να κατατεθούν στην Βιβλιοθή- κη της Μυτιλήνης.

Τα "Αιολικά Γράμματα" καταγγείλανε το μυστήριο του αφανισμού, όπως μας πληροφορεί ο Γεώργιος Βαλέτας στα Χρονικά τευχ.6 (1976) σελ.462-463, "μάλιστα αν δεν διαλευκαν- θεί η υπόθεση θα βαρύνει όλους τους Λεσβίους και όλους τους μαθητές του".

Από το 1910 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου του 1914 θα υπηρετήσει ως Γυμνα- σιάρχης στην περίφημη Ακαδημία των Κυδωνιών, στο Αϊβαλί.

Λόγω των διωγμών, επιστρέφει στο Γυμνάσιο Μυτιλήνης μέχρι στις 14-9-1932 που θα συνταξιο- δοτηθεί, παραδίδοντας τη Γυμνασιαρχία στο μεγάλο φιλόλογο Αριστείδη Δελή.

Παρότι διέμενε στο εξοχικό του, στα Πυργέλια, δεν έπαψε να ασχολείται με τα γράμματα και να παρακο- λουθεί τα εκπαιδευτικά της Μυτιλήνης.

Έχει δημοσιεύσει πάρα πολλές πραγματείες, επι -στολές,μεταφράσεις,λό-γους και μελέτες σε πάμπο- λλα περιοδικά και εφημε- ρίδες και σε ξεχωριστά τεύχη, στο Σμυρναϊκό και Λεσβιακό τύπο, από τα οποία σπουδαιότερα είναι: Κριτική για το "Δοκίμιον Ιστορίας των αρχαίων ανα -τολικών εθνών και της αρχαίας Ελλάδος" στην Αρμονία της Σμύρνης το 1896, τα "Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια" στη "Νέα Ημέ- ρα της Τεργέστης" το 1900, "Περί Αρετής και Παιδείας, Αθήνα 1902, Αντιγόνη Σο -φοκλέους στο Ημερολόγιο Αιγαίου, Σάμος 1905, Η δίκη του Σωκράτους στο Περιο -δικό "ΧΑΡΑΥΓΗ" το 1911, "Η ποίησις του Αισχύλου" Εθνικόν Ημερολόγιο Κ. Σκό -κου το 1913, την "Ποίησιν του Αισχύλου και την Ορέστειαν το 1938 κ.λ.π.

Το 1932 χάνει τη γυναί -κα του Φαιναρέτη.

Στις 14 Ιουλίου του 1945 συντάσσει την ιδιό γρα -φη διαθήκη του και αφήνει την περιουσία του: α) στην γυναικαδέλφη του, Άννα Ιω. Κατσικαδέλη την επικαρπία της κινητής και ακίνητης περιουσία του β) τον Ευρι -πίδη Παν. Πλάτων την ψιλή κυριότητα αυτής.

Δυστυχώς η κλονισμέ- νη υγεία του από μια γριπ- πική προσβολή που τον τα- λαιπώρησε για ένα εξάμη- νο, επέφερε τον θάνατό του, αφού πέρασε όλο φτώχεια και πίκρα στα χρόνια της κατοχής, την 1η προς 2αν Μαρτίου του 1946, απλώ- νοντας γενικό πένθος στην Μυτιλήνη.

Ενταφιάστηκε στο Νεκροταφειακό Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στην τρίτη πάροδο εκ δε- ξιών του κεντρικού δρόμου, στο ίδιο μνήμα που εντα- φιάστηκε η σύζυγό του.

Με πρωτοβουλία των Καθηγητικών Συλλόγων των Γυμνασίων Μυτιλή- νης,τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντος το επιβλητικό και σεμνό ετήσιο μνημόσυνο του κοιμηθέντος αείμνηστου Ιωάννου Ολυμπίου.

( Οι πηγές άντλησης προέρχονται από αρκετά πολιτιστικά, θρησκευτικά περιοδικά, εφημερίδες εκείνης της εποχής της Μυτιλήνης και της Σμύρνης, καθώς και από το υλικό που μου έστειλε, το 2007, ο βιβλιοδίφης της Λέσβου Κώστας. Η επίσκεψη μας στο νησί της Μυτιλήνης και η μελέτη και η ανεύρεση των πληροφοριών καθώς και η επίσκεψη των τάφων των Συμπατριωτών έγινε τθ 2003).

Απόστολος Γανωτής
Κατερίνη 4-4-2020

Πηγή: facebook

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια