Το www.kapa-news.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ιστοσελίδας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Με ψηφιακό τρόπο πιστοποιητικά από τα δικαστήρια

Σε πιλοτική λειτουργία η ψηφιακή διάθεση για μια σειρά πιστοποιητικών από τα Πρωτοδικεία Πειραιά και Θεσσαλονίκης και τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιά.

Σε πιλοτική παραγωγική λειτουργία τίθεται η ψηφιακή παραλαβή πιστοποιητικών μέσω της πύλης solon.gov.gr. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και η Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ολοκλήρωσαν, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες, το έργο της ψηφιακής παραλαβής μιας σειράς πιστοποιητικών που εκδίδονται από δικαστικά καταστήματα. Σε πρώτη φάση το έργο αφορά στην ψηφιακή παραλαβή των τριών ακόλουθων πιστοποιητικών:

  • Περί μη δημοσίευσης Διαθήκης,
  • Περί μη αποποίησης Κληρονομιάς,
  • Περί μη προσβολής/ αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος.

Η παραγωγική λειτουργία θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τρίτη 28 Απριλίου και θα περιλαμβάνει τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά κληρονομιάς που εκδίδουν 19 Ειρηνοδικεία και 4 Πρωτοδικεία της χώρας (Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας), τα οποία καλύπτουν το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων και συνεπώς αφορούν σε ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών, οι οποίοι πλέον θα έχουν τη δυνατότητα της απομακρυσμένης εξυπηρέτησης.

Μέχρι τότε, η πιλοτική παραγωγική λειτουργία θα αφορά στα παραπάνω πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Πρωτοδικεία Πειραιά και Θεσσαλονίκης και τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιά. Σταδιακά στην πλατφόρμα θα ενταχθεί το σύνολο των δικαστικών καταστημάτων της χώρας και το σύνολο των πιστοποιητικών που εκδίδουν, δίνοντας προτεραιότητα στα πιστοποιητικά φερεγγυότητας (πχ περί μη πτωχεύσεως). Υπενθυμίζεται ότι για όσο διαρκούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας η κατάθεση των αιτήσεων και η έκδοση των πιστοποιητικών των Δικαστικών Αρχών γίνεται χωρίς μεγαρόσημο.

Πέραν των προαναφερόμενων τριών πιστοποιητικών, στο πλαίσιο της πιλοτικής παραγωγικής λειτουργίας, θα είναι επιπλέον διαθέσιμη ψηφιακά μια σειρά πιστοποιητικών από τα Πρωτοδικεία Πειραιά και Θεσσαλονίκης και τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιά. Συγκεκριμένα:

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

1. ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
2. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
3. ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ή ΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
4. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
5. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
6. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
7. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
8. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
9. ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΗΣ ή ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
10. ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
11. ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ
12. ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
13. ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
14. ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ
15. ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
16. ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
17. ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
18. ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
19. ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
20. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
21. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
22. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ
23. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
24. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
25. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
26. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ Ή ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
27. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗΣ
28. ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ
29. ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
30. ΠΕΡΙ ΜΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
31. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ή ΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
32. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ή ΜΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ-ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
2. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
3. ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
4. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
5. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 99 Ν.3588/2007)
6. ΠΕΡΙ MH ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
7. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
8. ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
9. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
11. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΑ

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΩΝ
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΚΟΠΩΝ
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΘΗΚΩΝ
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝΠηγήΕτικέτες

Δημοσίευση σχολίου

Kάθε αναγνώστης του kapa-news.gr μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στα σχόλια, όποιες κι αν είναι αυτές. Ωστόσο κάθε σχόλιο πρέπει να εγκριθεί από τους διαχειριστές της σελίδας, οπότε δημοσιεύεται λίγη ώρα μετά την καταχώρησή του. Τα μόνα σχόλια που απαγορεύονται και άρα διαγράφονται είναι όσα περιέχουν υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις ή φωτογραφίες, αυτά που γράφονται μόνο για να προκαλέσουν αναταραχή ή προσωπική αντιπαράθεση με άλλους χρήστες (flaming), όσα διαφημίζουν εταιρίες, προϊόντα ή ανταγωνιστικές ιστοσελίδες και βέβαια τα κακόβουλα, βλαπτικά και επαναλαμβανόμενα μηνύματα (spam). Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

[blogger][facebook]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.