HCN Fiber Connected

Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News


Ακολουθήστε το Kapa News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις με καθημερινή ενημέρωση


Έξυπνη παραλλαγή factoring για την ρευστότητα της οικονομίας προτείνει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων

H Κυβέρνηση και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν οι επιχειρήσεις της χώρας και δη οι παραγωγικές και εξαγωγικές. Η οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα μας την προηγούμενη δεκαετία και η αδιαμφισβήτητη συμβολή των εξωστρεφών επιχειρήσεων στην οικονομική μας ανάκαμψη, πρέπει να αποτελέσουν τον οδηγό στον τρόπο διαχείρισης των δύσκολων συνθηκών που επίκεινται.

Πέραν:
α. των άμεσων αναγκαίων μέτρων στήριξης από την Κυβέρνηση σε πρώτη φάση σε φορολογικό και ασφαλιστικό επίπεδο για τη στήριξη πληττόμενων επιχειρήσεων και απασχόλησης, τα οποία εξειδικεύονται και επεκτείνονται σταδιακά και με δεδομένη τη δέσμευση της Κυβέρνησης για διεύρυνση των επιλέξιμων ΚΑΔ ώστε να καλυφθεί, χωρίς αδικίες, το σύνολο των θιγόμενων επιχειρήσεων
β. ειδικών μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για τη στήριξη των εξαγωγών και την υποκατάσταση εισαγωγών
γ. της ανάγκης παροχής κινήτρων όπως η έκπτωση του 25% για την έγκαιρη εκπλήρωση, πέραν των φορολογικών, και των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που συνεχίζουν να είναι σε θέση να είναι απολύτως συνεπείς σε αυτές
δ. της ανάγκης επιτάχυνσης των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου για τις επιχειρήσεις
είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μας για την επιχειρηματικότητα και γενικότερα για την οικονομία είναι η έλλειψη ρευστότητας.
Για άλλη μία φορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, τον Ιανουάριο του 2020, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε -1,6% από -1,3% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 1.974 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα,
  • Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιανουάριο του 2020, ήταν αρνητική κατά –1.166 εκατ. ευρώ, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 807 εκατ. ευρώ.
  • Ειδικότερα, η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά –476 εκατ. ευρώ, προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις ατομικές επιχειρήσεις, αρνητική κατά -90 εκατ. ευρώ και προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά ιδρύματα αρνητική κατά -242 εκατ. Ευρώ.
Η προαναφερθείσα κατάσταση επιτείνεται με την κρίση του Covid-19 και για το λόγο αυτό προτείνουμε τα παρακάτω μέτρα άμεσης ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων:
  1. i. Μεταχρονολογημένες επιταγές

Περίπτωση α:  Οι μεταχρονολογημένες επιταγές να έχουν συρθεί στην τράπεζα ή σε factoring προς προεξόφληση και ο κομιστής να έχει λάβει ήδη χρηματοδότηση.
Η πρότασή μας είναι οι επιταγές, εφόσον έχουν διακινηθεί πριν τις 30/03/2020, γεγονός το οποίο θα αποδεικνύεται από τα σχετικά πινάκια παράδοσης-παραλαβής επιταγών, στην περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου του εκδότη, εφόσον υπάγεται στους πληττόμενους ΚΑΔ, το ποσό να χρηματοδοτείται από την τράπεζα ή το factoring προς τον εκδότη ως κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα μέσω ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού διάρκειας έως 3 έτη και περίοδο χάριτος κεφαλαίου το πρώτο έτος, με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου και επιτόκιο 0,5% και να μην ζητείται η κάλυψή του από τον δανειοδοτηθέντα κομιστή. Πρόκειται για μία παραλλαγή του factoring επιταγών χωρίς αναγωγή, όπου το ρόλο της ασφάλισης πίστωσης αναλαμβάνει μέσω εγγύησης το Ελληνικό Δημόσιο.
Περίπτωση β: Οι μεταχρονολογημένες επιταγές να είναι εις χείρας του τελευταίου αποδέκτη, ο οποίος θα είναι ο κομιστής τους στην τράπεζα την ημερομηνία λήξης. Η πρότασή μας είναι οι επιταγές, εφόσον έχουν διακινηθεί πριν τις 30/03/2020, γεγονός το οποίο θα αποδεικνύεται από τα σχετικά πινάκια παράδοσης-παραλαβής επιταγών, να εμφανίζονται προς είσπραξη στην ημερομηνία λήξης από τον κομιστή-τελευταίο οπισθογράφο. Στην περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου του εκδότη, εφόσον υπάγεται στους πληττόμενους ΚΑΔ, το ποσό να χρηματοδοτείται από την τράπεζα προς τον εκδότη ως κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα μέσω ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού διάρκειας έως 3 έτη και περίοδο χάριτος κεφαλαίου το πρώτο έτος, με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου και επιτόκιο 0,5%.
  1. Χρηματοδότηση μέσω factoring με αναγωγή από εκχώρηση απαίτησης.

Εφόσον η απαίτηση έχει εκχωρηθεί και η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε πριν τις 30/03/2020 και τα εκχωρηθέντα τιμολόγια δεν μπορούν να πληρωθούν στην συμφωνηθείσα ημερομηνία, διότι ο ΚΑΔ του εκδότη των εκχωρηθέντων τιμολογίων είναι πληττόμενος από την κρίση, τότε το ποσό να χρηματοδοτείται είτε από το factoring απευθείας, είτε από την τράπεζα προς το factoring για τον εκδότη των τιμολογίων ως κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα μέσω ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού διάρκειας έως 3 έτη και περίοδο χάριτος κεφαλαίου το πρώτο έτος, με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου και επιτόκιο 0,5%.
iiiΆμεση επιστροφή του 90% του πιστωτικού ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων, όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί έως την 31/03/2020 με συμψηφισμό φορολογικών υποχρεώσεων, ενώ το υπόλοιπο 10% να καταβληθεί σε επόμενο χρόνο μετά τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου.
Με τους παραπάνω τρόπους διασφαλίζεται η άμεση ομαλή ρευστότητα στην αγορά, με σκοπό την πληρωμή προμηθευτών εξωτερικού και εσωτερικού και λοιπών υποχρεώσεων, το πρόβλημα δεν μετατίθεται για μετά από 75 ημέρες και γενικότερα για επόμενο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου η αγορά θα στερηθεί πολύτιμης ρευστότητας, αξιοποιούνται με το βέλτιστο τρόπο η παρεχόμενη από την ΕΚΤ συμπληρωματική ρευστότητα και το Ελληνικό Δημόσιο χρησιμοποιεί στοχευμένα με εξαιρετικό τρόπο τις εγγυήσεις του.
  1. iv. Συμβάσεις – συμφωνητικά χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτου ή άλλου πάγιου εξοπλισμού που έχουν συναφθεί πριν τις 15/03/2020.
Με το σκεπτικό ότι πρόκειται φορολογικά για καταβολή μισθωμάτων προτείνουμε σε αντιστοίχιση με το αντίστοιχο μέτρο που ορθώς έχει θεσπιστεί για την απαλλαγή καταβολής του 40% του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, την εφαρμογή του για τους πληττόμενους ΚΑΔ και για το ίδιο χρονικό διάστημα σε όλες τις συμβάσεις leasing και το εναπομείναν 40% να συσσωρευτεί και αποπληρωθεί στις εταιρείες leasing ως άτοκο balloon payment στη λήξη της μισθωτικής περιόδου.
  1. v. Συμφωνητικά μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων (operating leasing) που έχουν συναφθεί πριν τις 15/03/2020.
Με το σκεπτικό ότι πρόκειται φορολογικά για καταβολή μισθωμάτων προτείνουμε σε αντιστοίχιση με το αντίστοιχο μέτρο που ορθώς έχει θεσπιστεί για την απαλλαγή καταβολής του 40% του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, την εφαρμογή του για τους πληττόμενους ΚΑΔ και για το ίδιο χρονικό διάστημα σε όλες τις συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων.
Από την πρότασή μας είναι προφανές ότι και οι συνεργάτες μας εκμισθώτριες εταιρείες μίσθωσης αυτοκινήτων θα  έχουν έλλειμμα ρευστότητας, το οποίο επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο από την κατάρρευση και της κατηγορίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης, λόγω ανυπαρξίας του τουριστικού κλάδου και των επαγγελματικών μετακινήσεων.
Για το λόγο αυτό προτείνουμε για το υπολειπόμενο 40% τη χορήγηση χρηματοδότησης από τις τράπεζες προς τις εταιρείες εκμίσθωσης αυτοκινήτων ως κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα μέσω ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού διάρκειας έως 3 έτη και περίοδο χάριτος κεφαλαίου το πρώτο έτος, με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου και επιτόκιο 0,5%.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Για τον ΣΕΒΕ

Δρ Γεώργιος Κωνσταντόπουλος                                       Παναγιώτης Χασάπης
Πρόεδρος                                                                              Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια