Το www.kapa-news.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ιστοσελίδας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει δια περιφοράς για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει δια περιφοράς για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, που θα γίνει στις 10 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1.  
Αναμόρφωση Προυπολογισμού
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1.  
Απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπηκε ή περιορίστηκε υποχρεωτικά η λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από την καταβολή τελών χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1.  
Έγκριση των χειμερινών και θερινών δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 1.  
Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης για την προμήθεια της: ΟΜΑΔΑΣ 3: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεδομένων» εκτιμώμενης αξίας 12.983,20 € χωρίς Φ.Π.Α. Της προμήθειας: «Προμήθεια για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE» » σύμφωνα με τα εγκεκριμένα της υπηρεσίας, προϋπολογισμού 197.616,1 + 47.427,9  ΦΠΑ = 245.044,0 ευρώ
Εισηγητής: Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

 1.  
Εκλογή υδρονομέων για το Δήμο Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο 2020
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 1.  
Τροποποίηση της με αριθμό 127/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αλλαγή του υπευθύνου
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 1.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τάφρου προστασίας από φερτά και όμβρια στο αντλιοστάσιο φράγματος Τριλόφου στο ρέμα ‘‘Σμίξη’’»
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 1.  
Έγκριση μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί του πεζοδρομίου  στην Περίσταση Πιερίας από τον αποβιώσαντα δικαιούχο Παναγιωτίδη Γεώργιο στη σύζυγο αυτού κα MILUSE (ον) RAIDOVA (επ)
Εισηγητής : Διεύθυνση Προγραμματισμού

 1.  
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4605/2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "LIFE-IP AdaptInGR: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece) το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE IP, το Πράσινο Ταμείο και από πόρους του Δήμου
Εισηγητής : Διεύθυνση Προγραμματισμού

 1.  
Έγκριση παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ

 1.  
Ανάκληση της αριθμ. 80/2020 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας για την κατανομή υπολοίπων ΣΑΤΑ 2020 για  χρηματοδότηση έργων, μελετών, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών

 1.  
Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Ολύμπου» του Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α’/23-01-18)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης ΤερζόπουλοςΕτικέτες

Δημοσίευση σχολίου

Kάθε αναγνώστης του kapa-news.gr μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στα σχόλια, όποιες κι αν είναι αυτές. Ωστόσο κάθε σχόλιο πρέπει να εγκριθεί από τους διαχειριστές της σελίδας, οπότε δημοσιεύεται λίγη ώρα μετά την καταχώρησή του. Τα μόνα σχόλια που απαγορεύονται και άρα διαγράφονται είναι όσα περιέχουν υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις ή φωτογραφίες, αυτά που γράφονται μόνο για να προκαλέσουν αναταραχή ή προσωπική αντιπαράθεση με άλλους χρήστες (flaming), όσα διαφημίζουν εταιρίες, προϊόντα ή ανταγωνιστικές ιστοσελίδες και βέβαια τα κακόβουλα, βλαπτικά και επαναλαμβανόμενα μηνύματα (spam). Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

[blogger][facebook]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.