Το www.kapa-news.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ιστοσελίδας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Διευκρινίσεις για τους εργάτες γης


Σύμφωνα με διευκρινιστικές οδηγίες αναφορικά με το Άρθρο 42 της από 2-5-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία ισχύουν τα ακόλουθα.

Οι εργοδότες οι οποίοι επιθυμούν να προσλάβουν πολίτη τρίτης χώρας, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020,  αίτηση στα κατά τόπους Τμήματα Αδειών Διαμονής, στην οποία θα αναγράφονται 1) τα πλήρη στοιχεία των αιτούντων εργοδοτών (ονοματεπώνυμο, Αριθμός Δελτίου ταυτότητας. Α.Φ.Μ., Δ/νση κατοικίας και τηλ. Επικοινωνίας, και, 2) τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των υπόψη πολιτών τρίτων χωρών (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, Αριθμός Διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης και Ιθαγένεια), ενώ χρήσιμο θα είναι να αποστέλλουν συμπληρωματικά και φωτοαντίγραφο της σελίδας του  διαβατηρίου με τα στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας.
Η σχετική Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται,
2) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι:
   α) θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια,
   β) θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών,
   γ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212),
   δ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την οποία, λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του,
  ε) θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160).
Η αίτηση θα αποστέλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στην διεύθυνση:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ  ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
Τ.Κ.60 100  ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                            
Τηλ: 23510 74444 

είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail:
tad-pie@damt.gov.gr
ενώ θα πρέπει τόσο η αίτηση όσο και η υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη  να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.
Η σχετική δυνατότητα για την υπεύθυνη δήλωση, παρέχεται στους ενδιαφερομένους μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας www.gov.gr. Στην αίτηση μετάκλησης θα πρέπει να αναγράφεται, με σαφήνεια, η αρμόδια συνοριακή αρχή, ως παραλήπτης των αποστελλόμενων εγκριτικών καταστάσεων.

Ετικέτες

Δημοσίευση σχολίου

Kάθε αναγνώστης του kapa-news.gr μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στα σχόλια, όποιες κι αν είναι αυτές. Ωστόσο κάθε σχόλιο πρέπει να εγκριθεί από τους διαχειριστές της σελίδας, οπότε δημοσιεύεται λίγη ώρα μετά την καταχώρησή του. Τα μόνα σχόλια που απαγορεύονται και άρα διαγράφονται είναι όσα περιέχουν υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις ή φωτογραφίες, αυτά που γράφονται μόνο για να προκαλέσουν αναταραχή ή προσωπική αντιπαράθεση με άλλους χρήστες (flaming), όσα διαφημίζουν εταιρίες, προϊόντα ή ανταγωνιστικές ιστοσελίδες και βέβαια τα κακόβουλα, βλαπτικά και επαναλαμβανόμενα μηνύματα (spam). Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

[blogger][facebook]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.