Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News

Βροχή επιστροφών φόρου «γέννησε» η πανδημία: Δείτε πόσους... πόντους μαζεύετε στο point system της εφορίας

Επιχείρηση «επιστροφές φόρων» από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μετά και το ξεκαθάρισμα του τοπίου όσον αφορά στην φετινή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο να μπει… τάξη στο Taxis το οποίο έγινε «άνω – κάτω» εξαιτίας των αλλεπάλληλων μέτρων για τον κορωνοϊό.

Οι επιστροφές φόρου σε εκκρεμότητα αυξήθηκαν λόγω κλειστών εφοριών και άλλων προτεραιοτήτων. Οι πληρωμές που έκαναν οι φορολογούμενοι μέσα στην «πανδημία» δεν έχουν περαστεί ακόμη στο Taxis λόγω του ότι πρέπει να γίνει «ξεκαθάρισμα» του μητρώου και να προκύψει ποιοι δικαιούνται επιστροφή φόρου ως “bonus’’ λόγω κορωνοϊού και ποιοι όχι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του fpress.gr από τις εμπρόθεσμες πληρωμές ΦΠΑ του Απριλίου αλλά και από την εμπρόθεσμη εξόφληση των δόσεων της εφορίας μετά τον Μάρτιο «γεννήθηκαν» νέες επιστροφές ενώ υπάρχει και η πολύ μεγάλη εκκρεμότητα με τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι περιμένουν τους «καρπούς» της δήλωσης που έκαναν στην εφορία για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν εξαιτίας του υποχρεωτικού κουρέματος των ενοικίων κατά 40%.

Αν προστεθούν κορωνόπληκτοι, ιδιοκτήτες ακινήτων και επαγγελματίες που περιμένουν επιστροφές ΦΠΑ λόγω επιδείνωσης οικονομικών μεγεθών, ο αριθμός μπορεί να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο. Σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η διαδικασία, χθες, η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο για να θέσει προτεραιότητες όσον αφορά στο ποιοι θα πρέπει να πάρουν τα χρήματα της επιστροφής πρώτοι. Ουσιαστικά, η εγκύκλιος περιγράφει ένα «βαθμολόγιο» βάσει του οποίου θα πρέπει να κινούνται οι Δ.Ο.Υ για να επιστρέφουν τα; χρήματα. Όσο μεγαλύτερο το ποσό και όσο μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα από την ημέρα που έχει γεννηθεί η υποχρέωση του δημοσίου να επιστρέψει χρήματα, τόσο υψηλότερα στη λίστα με τις προτεραιότητες της κάθε εφορίας θα μπαίνει η συγκεκριμένη υπόθεση.

Όπως αναφέρεται και στη σχετική εγκύκλιο, «στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Α.Α.Δ.Ε. για εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της από επιστροφές φόρων και για την διευκόλυνση των διαδικασιών, την καλύτερη παρακολούθηση της χρονολογικής ωρίμανσης και για την ενιαία αντιμετώπιση διαχείρισης αυτών από όλες τις Δ.Ο.Υ. τίθεται διαδικασία διεκπεραίωσης των επιστροφών με βάση:

α) τη χρονολογική ωρίμανση

β) το ύψος των επιστραφέντων ποσών.

Οι στόχοι είναι πολύ συγκεκριμένοι:
Να επιστραφούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα περίπου 500 εκατ. ευρώ που βρίσκονται σε εκκρεμότητα
Να καθαρίσει το μητρώο του Taxis και να φανούν οι πληρωμές φόρου που έχουν γίνει από τους φορολογούμενους ώστε να μην υπάρχει δυσκολία στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας
Να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τις επιστροφές φόρου που δικαιούνται λόγω «κουρέματος» ενοικίων και στη συνέχεια να γίνουν οι συμψηφισμοί με τον ΕΝΦΙΑ ή τον φόρο εισοδήματος
Να γίνουν οι συμψηφισμοί των επιστροφών φόρων που έχουν πιστωθεί στους φορολογούμενους λόγω εμπρόθεσμης πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων μέσα στην πανδημία με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις και ειδικά τον ΦΠΑ β’ τριμήνου που βεβαιώνεται μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Ολόκληρη η εγκύκλιος των επιστροφών

Η ημερομηνία αφετηρίας για τον υπολογισμό της χρονολογικής ωρίμανσης των επιστροφών λογίζεται για μεν τα ποσά επιστροφής φόρων, η ημερομηνία αιτήματος επιστροφής του δικαιούχου, για δε τα ποσά επιστροφής λοιπών εσόδων, η ημερομηνία έκδοσης του ΑΦΕΚ.

Προτεραιότητα αποτελεί η εξόφληση των μεγαλύτερων σε ύψος επιστροφών και μεγαλύτερης χρονολογικής ωρίμασης, ώστε να καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου αποπληρωμής των επιστροφών.

Αναλυτικότερα για να διεξαχθεί η αρχική κατάταξη με βάση το ύψος του ποσού τα προς επιστροφή ποσά ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά και ακολούθως διαιρείται το πλήθος τους δια 3, ώστε να προκύψουν οι 3 κάτωθι κατηγορίες:

Ύφος επιστρεπτέου ποσού (Κριτήριο Α')

- Βαθμίδα 1: τα μεγάλα ποσά

- Βαθμίδα 2: τα μεσαία ποσά

- Βαθμίδα 3: τα μικρά ποσά

Στη συνέχεια, οι επιστροφές κατατάσσονται σε βαθμίδες με βάση την χρονολογική τους ωρίμανση στις ακόλουθες τέσσερις βαθμίδες:

Ηλικία αιτήματος (Βαθμίδες) (Κριτήριο Β')

- Βαθμίδα 1: Άνω των 180 ημερών

- Βαθμίδα 2: Μεταξύ 91-180 ημερών

- Βαθμίδα 3: Μεταξύ 60-90 ημερών

- Βαθμίδα 4: Κάτω των 60 ημερών

Οπότε η σειρά προτεραιοποίησης των αιτημάτων επιστροφής διαμορφώνεται από το συνδυασμό των παραπάνω δυο κριτηρίων ως ακολούθως:

Πίνακας 1
Βαθμονόμηση προτεραιοποίησης
1)
Βαθμός προτεραιοποίησης 1.1 :
Τα ληξιπρόθεσμα αιτήματα επιστροφών άνω των 180 ημερών, μεγάλου ύψους
2)
Βαθμός προτεραιοποίησης 1.2:
Τα ληξιπρόθεσμα αιτήματα επιστροφών μεταξύ 91-180 ημερών, μεγάλου ύψους
3)
Βαθμός προτεραιοποίησης 1.3:
Τα αιτήματα επιστροφών μεταξύ 60-90 ημερών, μεγάλου ύψους.
4)
Βαθμός προτεραιοποίησης 1.4:
Τα αιτήματα επιστροφών κάτω των 60 ημερών, μεγάλου ύψους.
5)
Βαθμός προτεραιοποίησης 2.1 :
Τα ληξιπρόθεσμα αιτήματα επιστροφών άνω των 180 ημερών, μεσαίου ύψους
6)
Βαθμός προτεραιοποίησης 2.2 :
Τα ληξιπρόθεσμα αιτήματα επιστροφών μεταξύ 91-180 ημερών, μεσαίου ύψους
7)
Βαθμός προτεραιοποίησης 2.3 :
Τα αιτήματα επιστροφών μεταξύ 60-90 ημερών, μεσαίου ύψους
8)
Βαθμός προτεραιοποίησης 2.4 :
Τα αιτήματα επιστροφών κάτω των 60 ημερών, μεσαίου ύψους
9)
Βαθμός προτεραιοποίησης 3.1 :
Τα ληξιπρόθεσμα αιτήματα επιστροφών άνω των 180 ημερών, μικρού ύψους
10)
Βαθμός προτεραιοποίησης 3.2 :
Τα ληξιπρόθεσμα αιτήματα επιστροφών μεταξύ 91-180 ημερών, μικρού ύψους
11)
Βαθμός προτεραιοποίησης 3.3:
Τα αιτήματα επιστροφών μεταξύ 60-90 ημερών, μικρού ύψους
12)
Βαθμός προτεραιοποίησης 3.4:
Τα αιτήματα επιστροφών κάτω των 60 ημερών, μικρού ύψους

Σε υλοποίηση των ανωτέρω και για την υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμες στο περιβάλλον ELENXIS Discoverer στη διεύθυνση εσωτερικού δικτύου: https://elenxis.ggps.gsis/discoverer/viewer, στο σύνδεσμο «Αναφορές Data Warehouse ΦΕΥ», μία Νέα ενότητα αναφορών: «01 Εκκρεμή Αιτήματα Επιστροφής εκτός Φορ Γεν Κυβερν (NEO)», η οποία αντικαθιστά τις υφιστάμενες αναφορές επιστροφών «01 Εκκρεμείς επιστροφές παλιό stock» και «02 Εκκρεμείς επιστροφές νέο stock», οι οποίες καταργούνται.

Η νέα αναφορά εμπεριέχει τις παρακάτω ενότητες:
• Αιτήματα Επιστροφής με Α.Φ.ΕΚ.
• Αιτήματα Επιστροφής Φ.Π.Α. χωρίς Α.Φ.ΕΚ.
• Αιτήματα επιστροφής από πιστωτικές Δηλώσεις Φ.Ε.Ν.Π. χωρίς Α.Φ.ΕΚ
• Συγκεντρωτική αναφορά ανά Δ.Ο.Υ. εκκρεμών αιτημάτων επιστροφής άνω των 90 ημερών, χωρίς ειδοποίηση

Αναλυτικότερα, η αναφορά εμπεριέχει:

α) Αιτήματα Επιστροφής με Α.Φ.ΕΚ., που αφορά σε Εκκρεμή Α.Φ.ΕΚ. που είναι εκκαθαρισμένα ή μη εκκαθαρισμένα. Στις περιπτώσεις των μη εκκαθαρισμένων, εμφανίζονται μόνο Α.Φ.ΕΚ. επιστροφής (όχι μικτά). Περιλαμβάνονται τα επιστρεπτέα ποσά που αντιστοιχούν σε Α.Λ.Ε εντός προϋπολογισμού.

β) Αιτήματα Επιστροφής Φ.Π.Α. χωρίς Α.Φ.ΕΚ., που αφορά σε αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. αγροτών του ειδικού καθεστώτος και αιτήσεις με την ΠΟΛ.1073/2004 για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί Α.Φ.ΕΚ., δεν έχει παραγραφεί και δεν έχει απορριφθεί ή ανακληθεί η αίτηση.

γ) Αιτήματα επιστροφής από πιστωτικές Δηλώσεις Φ.Ε.Ν.Π. χωρίς Α.Φ.ΕΚ, που αφορά σε πιστωτικές δηλώσεις εισοδήματος ΝΠ για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί Α.Φ.ΕΚ.

δ) Συγκεντρωτική αναφορά ανά Δ.Ο.Υ. εκκρεμών αιτημάτων επιστροφής άνω των 90 ημερών, χωρίς ειδοποίηση, που εμφανίζει συγκεντρωτικά τα αιτήματα επιστροφής που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Περιλαμβάνονται πλήθη και ποσά εκκρεμοτήτων από αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. χωρίς Α.Φ.ΕΚ., Πιστωτικές δηλώσεις Φ.Ε.Ν.Π. χωρίς Α.Φ.Ε.Κ. και εκκρεμή Α.Φ.ΕΚ. Τα αιτήματα που περιέχονται στη συγκεντρωτική κατάσταση, είναι άνω των 90 ημερών. Όσον αφορά στα εκκρεμή Α.Φ.ΕΚ., εμφανίζονται μόνο αυτά για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ειδοποίηση.

Επισημαίνεται ότι:
i. Εξαιρούνται τα αιτήματα επιστροφής από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
ii. Η βαθμίδα του επιστρεπτέου των εκκρεμοτήτων ορίζεται μετά από ταξινόμηση βάση του ποσού αυτού και διαιρώντας σε 3 ισάριθμες ομάδες (μια για κάθε βαθμίδα επιστρεπτέου ποσού). Η κατάταξη αυτή, γίνεται εντός του συνόλου των εγγραφών που αφορούν σε κάθε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο, ξεχωριστά. Επιπλέον στην αναφορά των εκκρεμών Α.Φ.ΕΚ. η κατάταξη σε βαθμίδες επιστρεπτέου ποσού γίνεται εντός των εγγραφών κάθε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου και ανάλογα με την ένδειξη της ύπαρξης ειδοποίησης (ΝΑΙ/ΟΧΙ).
iii. Η ηλικία του αιτήματος επιστροφής, για τις περιπτώσεις επιστροφών φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Φ.Π.Α., μετράται από την έναρξή της, ήτοι την Ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΦΕΝΠ και την Ημερομηνία αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. αντίστοιχα. Για τα Α.Φ.ΕΚ. που δεν συνδέονται με αίτηση επιστροφής, η ηλικία του αιτήματος μετράται από την Ημερομηνία έκδοσης Α.Φ.ΕΚ.

Για λόγους κατανόησης παρατίθεται παράδειγμα με δώδεκα (12) επιστροφές, οι οποίες θα πρέπει να διεκπεραιωθούν με βάση τα παραπάνω τεθέντα κριτήρια. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) οι επιστροφές κατατάσσονται ανάλογα με το ύψος των προς επιστροφή ποσών (Στήλη 6) σε φθίνουσα κλίμακα έντασης από 1 έως 3 από τα μεγαλύτερα προς τα μικρότερα ποσά. (Κριτήριο Α')

Στη συνέχεια εφαρμόζεται το Κριτήριο Β', οπότε και οι επιστροφές κατατάσσονται με βάση τη χρονολογική τους ωρίμανση (Στήλη 7), αφού πρώτα υπολογιστούν οι ημέρες που έχουν παρέλθει από το αίτημα του δικαιούχου στη Φορολογική Διοίκηση (Στήλη 4) σε φθίνουσα κλίμακα έντασης από 1 έως 4 με το 1 να υποδηλώνει αυξημένη αναγκαιότητα εξόφλησης των τίτλων λόγω μεσολάβησης διαστήματος άνω των 180 ημερών από την ημερομηνία αιτήματος. Η τελική προτεραιοποίηση (Στήλη 8) προκύπτει από το συνδυασμό των στηλών (6) και (7).
 
Πίνακας 2
Παράδειγμα προτεραιοποίησης με βάση το ποσό προς επιστροφή και τη χρονολογική ωρίμανση
Α/Α/ (1)
ΗΜ.
παραλαβής (2)
ΗΜ.ΣΗΜΕΡΙΝΗ (3)
ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
(4)
ΠΟΣΟ (5)
ΠΡΟΤΕΡ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ (6)
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ (7)
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡ. (8)
1
23/7/2018
1/4/2020
618
432.988,09
1
1
1.1
2
5/10/2019
1/4/2020
179
100.000,00
1
2
1.2
3
3/1/2020
1/4/2020
89
85.000,00
1
3
1.3
4
2/2/2020
1/4/2020
59
95.000,00
1
4
1.4
5
25/7/2019
1/4/2020
251
75.000,00
2
1
2.1
6
16/10/2019
1/4/2020
168
65.000,00
2
2
2.2
7
7/1/2020
1/4/2020
85
55.000,00
2
3
2.3
8
18/2/2020
1/4/2020
43
52.000,00
2
4
2.4
9
30/8/2019
1/4/2020
215
35.000,00
3
1
3.1
10
4/12/2019
1/4/2020
119
41.146,71
3
2
3.2
11
17/1/2020
1/4/2020
75
25.000,00
3
3
3.3
12
1/3/2020
1/4/2020
31
29.000,00
3
4
3.4

Οι αναφορές θα επικαιροποιούνται δύο φορές το μήνα και η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των στοιχείων τους θα αναγράφεται στο επάνω μέρος της κάθε αναφοράς ως «Ημερομηνία Εκτέλεσης».

Από την ανάρτηση των αναφορών και στο εξής, οι Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, θα πρέπει να αξιοποιούν τις παραπάνω αναφορές, για την αποτελεσματική διαχείριση των εκκρεμών επιστροφών. Υπενθυμίζεται, ότι τα αποτελέσματα των εν λόγω αναφορών, μπορούν να εξάγονται σε αρχεία excel.

Επισημαίνεται, ότι εφεξής, δεν θα αποστέλλονται αναλυτικά αρχεία με τις εκκρεμείς επιστροφές με άλλο τρόπο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Πρόσβαση στην αναφορά, θα έχουν οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων και των Φορολογικών Περιφερειών.


Πηγή

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια