HCN Fiber Connected

Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News


Ακολουθήστε το Kapa News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις με καθημερινή ενημέρωση


Ασφάλιση της Αγροτικής δραστηριότητας


Την Τετάρτη, 11 Νοε 2020, στις 12.00, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής διοργανώνει δημόσια διαδικτυακή συζήτηση στο facebook: Slywalker-Εργασία στην Ελλάδα και ταυτόχρονα στο www.vgainoymemprosta.skywalker.gr, με θέμα: Ασφάλιση Αγροτικής Δραστηριότητας. 

Επιχειρηματικότητα είναι η διάθεση για δράση με μεγάλες αβεβαιότητες. Αβεβαιότητες δεν είναι οι κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι, και καταγράφονται, και προβλέπονται, και διοικούνται, και ασφαλίζονται. Αυτό κάνουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες. 

Με μια αστικοποιημένη λογική οι απολογισμοί ακόμα και στα αγροτικά γίνονται σε ετήσια βάση, παρ’ όλο που εμπειρικά και στατιστικά ξέρουμε ότι στην αγροτική παραγωγή «την μια χρονιά είναι μήλα και την άλλη φύλλα» … Στην γεωργία φαίνεται ότι ένας μέσος όρος πενταετούς διάρκειας δείχνει επαρκή εξισορρόπηση, ενώ στην κτηνοτροφία αυτός ο κύκλος είναι τουλάχιστον διετής, έλεγαν οι παλαιοί. Έχει σχέση με την ασφάλιση ή/& φορολόγηση ή/& ελάχιστο εισόδημα?

Ποιος πρέπει να συμβάλλει στο ασφαλιστικό κεφάλαιο? Ο αγρότης-παραγωγός μόνο, ή και κάθε ένας που συμβάλλει στην πρόκληση των ακραίων φαινομένων στο «μαγαζί χωρίς οροφή»? 

«Μελέτη για το σχεδιασμό και την ωρίμανση μέτρων διαχείρισης κινδύνων στο γεωργικό τομέα» περιλήφθηκε στο Μέτρο 20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και είχε χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου από 20/10/2018 έως 31/12/2019, ελπίζοντας να μάθουμε κάποια στιγμή τα αποτελέσματά της. 

Φαίνεται ότι τα κυριότερα είδη ασφάλισης είναι: Ασφάλιση ενός μόνου κινδύνου ή ενιαίου κινδύνου - Single risk insurance, Πολλαπλή ασφάλιση κινδύνου - Multi-peril crop insurance, Ασφάλιση απόδοσης - Yield insurance, Ασφάλιση τιμών - Price insurance, Ασφάλιση εσόδων - Revenue insurance, Ασφάλιση συνολικής εκμετάλλευσης - Whole farm insurance, Ασφάλιση εισοδήματος - Income insurance, Ασφάλιση δείκτη - Index insurance, Ασφάλιση δείκτη απόδοσης: οι αποζημιώσεις υπολογίζονται από τη μείωση της μέσης απόδοσης σε μια  περιοχή (ως περιοχή ορίζεται κάποιο τμήμα μιας γεωγραφικής περιοχής μεγαλύτερης από το αγρόκτημα), Ασφάλιση δείκτη εισοδήματος: οι αποζημιώσεις υπολογίζονται από τη μείωση των μέσων αποδόσεων και τιμών του προϊόντος σε μια περιοχή, και Έμμεση ασφάλιση δείκτη: Η έμμεση ασφάλιση δεικτών αναφέρεται στους δείκτες των αποδόσεων ή της βλάστησης που υπολογίζονται με βάση τους δείκτες των καιρικών συνθηκών, των δορυφορικών εικόνων και άλλους, όπως έγραψε η κα Δ. Αλεξάκη, στην Naftemporiki (31/10/2018). 

Στην Ελλάδα η ελληνική πολιτεία δημιούργησε τον ΕΛΓΑ σκοπός του οποίου είναι: η ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η διενέργεια ερευνών σχετικών με τους φυσικούς κινδύνους στη γεωργία, καθώς και η οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών. Στην ασφάλιση υπάγονται χωρίς εξαίρεση όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κυριότητα ή την εκμετάλλευση αγροτικών επιχειρήσεων. 

Οι σημερινές δραστηριότητες του ΕΛ.Γ.Α. εστιάζονται στην υποχρεωτική ασφάλιση των ζημιών η οποία περιλαμβάνει:

Ασφάλιση των ζημιών στη φυτική παραγωγή από τους κινδύνους : χαλάζι, παγετό, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνας, υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, χιόνι, θάλασσα, ζημιές από άγρια ζώα (αρκούδα) και άγρια κουνέλια.

Ασφάλιση των ζημιών του ζωικού κεφαλαίου από το σύνολο σχεδόν των φυσικών κινδύνων και ασθενειών - παθήσεων.

Ενεργητική προστασία του φυτικού κεφαλαίου και της φυτικής παραγωγής κατά παγετού και χαλαζιού.

Πρόβλεψη επέκτασης των δραστηριοτήτων του και σε άλλους κινδύνους 

Παρακολούθηση των ζημιών από θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πυρκαγιές και άλλα έκτακτα γεγονότα

Πολλή συζήτηση γίνεται για την δραστηριοποίηση ιδιωτικών επιχειρήσεων-εταιρειών στον χώρο των αγροτικών ασφαλίσεων. Μοιάζει ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα προς αυτήν την κατεύθυνση και πιθανόν το ενδιαφέρον των ιδιωτικών εταιρειών προσανατολίζεται προς σχετικά καλύτερα ελεγχόμενες καταστάσεις. Μοιάζει να προτιμώνται οι καλλιέργειες υπό κάλυψη (θερμοκήπια), η σταβλισμένη εκτροφή, όχι ιδιαιτέρως η εκτατική κτηνοτροφία, και οι ιχθυοκαλλιέργειες, καθώς και ήδη γνωστές μορφές κινδύνων στα αυτοκίνητα, στις μεταφορές κλπ. 

Μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία προβλέπει Ασφάλιση Φυτικής Παραγωγής (με Φυσικούς Κινδύνους, Άγρια Ζώα, Απώλεια Ζωής από Ατύχημα, Πυρκαγιά), Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου (Βοοτροφικές, Αιγοπροβατοτροφικές, Χοιροτροφικές, και Πτηνοτροφικές Mονάδες, Θάνατο Ασφαλισμένων Ζώων από Ασθένεια ή Ατύχημα), Ασφάλιση Θερμοκηπίων (Κατασκευή, Εξοπλισμός, Φυτεία, Πυρκαγιά, Φυσικά Φαινόμενα, Καθίζηση/ Κατολίσθηση, Αλλαγές Θερμοκρασίας/ Υγρασίας), Ασφάλιση Υδατοκαλλιεργειών (Εκτρεφόμενο Ιχθυοπληθυσμό, Μεταφορά Ζωντανών Ιχθύων, Κτιριακές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός, Θάνατο από Ασθένεια ή Ατύχημα, Κλοπή, Κακόβουλη Ενέργεια, Διαφυγή Ιχθυδίων, Πυρκαγιά, Θαλασσοταραχή, Πρόσκρουση, Σεισμός !!!) …

Η Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας με την υπ’ αριθ. 244 Γνώμη της, στις 4/2/2011 εξέφρασε την γνώμη της για την ασφάλιση αγροτικών δραστηριοτήτων. Εκεί βρίσκουμε ότι η ΟΚΕ καταγράφει ότι οι υπηρεσίες προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας παρέχονται από: α) τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), β) τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς και τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας και γ) την Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων & Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη (6932094231), κτηνοτρόφος, είπε: Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος» καταλαβαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι μέλη της αισθάνονται να μην καταλαβαίνουν το πως λειτουργούν όλα αυτά για την ασφάλιση της αγροτικής δραστηριότητάς τους και ελπίζουν ότι η συζήτηση της Τετάρτης, 11 Νοε 2020, στις 12.00 θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για κατανόηση των βασικών, και ο κ Νικόλαος Δούκας, Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ, δραστηριοποιούμενος στον γεωργικό τομέα ο ίδιος, θα μπορούσε να είναι μια πάρα πολύ καλή δυνατότητα. 


Για την καταγραφή, Δημήτριος Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια