HCN Fiber Connected

Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News


Ακολουθήστε το Kapa News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις με καθημερινή ενημέρωσηΕπιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προς φορείς σύγχρονου πολιτισμού (μουσεία, πινακοθήκες, συλλογές)


Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ενημερώνει τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων επιχορήγησης ή/και παροχής αιγίδας για δράσεις μέσα στο 2021, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και της ανάδειξης του έργου των μουσειακών φορέων σύγχρονου πολιτισμού.

Η πρόσκληση ΔΕΝ αφορά επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και υποδομών, ούτε προτάσεις που δεν άπτονται του αντικειμένου του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς επίσης ούτε και τους φορείς που εποπτεύονται και επιχορηγούνται τακτικά από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ενδεικτικές δράσεις: α) Περιοδικές εκθέσεις, εργαστήρια, προγράμματα, συνέδρια, εκδόσεις εντός και εκτός Μουσείων, β) δημιουργία ερμηνευτικών εργαλείων και μέσων, ψηφιακή καταγραφή συλλογών, δημιουργία και ανανέωση ιστοσελίδων, ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών με σκοπό την αύξηση της εξωστρέφειας και της πρόσβασης σε πολιτιστικές δραστηριότητες του Μουσείου.

Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς: μέχρι τις 22/2/2021 (υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων)

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο που ακολουθει.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΑΙΓΙΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΏΝ  

To ΥΠΠΟΑ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών ενίσχυσης και ανάδειξης του έργου των μουσειακών φορέων σύγχρονου πολιτισμού απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς για υποβολή προτάσεων επιχορήγησης ή/και παροχής αιγίδας για δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του έτους 2021. 

Η παρούσα πρόσκληση δεν απευθύνεται σε εποπτευόμενους και τακτικώς επιχορηγούμενους από το ΥΠΠΟΑ φορείς. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η πρόσκληση δεν αφορά: 

α) προτάσεις επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κτιριακών υποδομών. 

β) προτάσεις που δεν άπτονται του αντικειμένου του σύγχρονου πολιτισμού π.χ. λαϊκή τέχνη και παράδοση, λαογραφικά μουσεία, κ.ά. 

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο την υποστήριξη έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση υψηλής ποιότητας σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και αφορά στις παρακάτω κατηγορίες μουσειακών δράσεων: α) Περιοδικές εκθέσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, εκδόσεις, προγράμματα φιλοξενίας και συνέργειες με τοπικούς και άλλους φορείς που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν εντός και εκτός του χώρου των Μουσείων, β) Δημιουργία ερμηνευτικών εργαλείων και μέσων, ψηφιακή καταγραφή συλλογών, εκπόνηση πρωτότυπων μουσειολογικών μελετών, δημιουργία ή/και ανανέωση ιστοσελίδων, παραγωγή προωθητικού υλικού, ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών (π.χ. applications, εφαρμογές

1 

εικονικής/επαυξημένης πραγματικότητας) καθώς και άλλων προγραμμάτων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της πρόσβασης σε πολιτιστικές δραστηριότητες του Μουσείου. 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, θα πρέπει να υποβάλουν από 7/1/2021 μέχρι 22/2/2021 την πρόταση τους ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων (http://drasis.culture.gr/index.php/aithma epixorigisis/submit).  

Κάθε πρόταση δύναται να επιχορηγηθεί κατά ανώτατο όριο με το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€). Ο φορέας δεσμεύεται να υλοποιήσει τη δράση, όπως περιγράφεται στην πρότασή του, ανεξάρτητα από το ποσό της επιχορήγησης. Θα συνεκτιμηθεί ευνοϊκά η εξασφάλιση και άλλων πηγών χρηματοδότησης, από εθνικά, ευρωπαϊκά και λοιπά προγράμματα ή εναλλακτικές πηγές όπως crowdfunding  

(πληθοπορισμός), χορηγίες κ.λ.π. 

Το περιεχόμενο των προτάσεων θα πρέπει να ανταποκρίνεται αποκλειστικά στο αντικείμενο της πρόσκλησης και τα κριτήρια αξιολόγησης. Οι στρατηγικοί στόχοι δεν αποτυπώνονται στο περιεχόμενο των προτάσεων αλλά στη στόχευση τους. 

Προτεραιότητες ΥΠΠΟΑ 

Το ΥΠΠΟΑ, σε ό,τι αφορά την οικονομική και ηθική υποστήριξη φορέων και δράσεων, θέτει τις εξής προτεραιότητες

Στήριξη, ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Ανάπτυξη κοινού. 

Στήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών. 

Εξοικείωση και συμμετοχή των παιδιών και των νέων στον πολιτισμό. Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των συλλογών. 

Προαγωγή της συμπεριληπτικότητας, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στον πολιτισμό, με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

2 

Καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργειών μεταξύ καλλιτεχνών και καινοτόμων συνεργατικών καθώς και διατομεακών σχημάτων. 

Ενίσχυση μοντέλων πολιτιστικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής και προβολής/διάχυσης βιώσιμων πολιτιστικών δράσεων. 

Ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια, με σκοπό την στήριξη και αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών θεσμών, τη συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας 

Υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τη συνεργασία με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας όπως ο τουρισμός, η παραγωγή κ.ά.  

Κριτήρια αξιολόγησης 

Η επαρκής ανάπτυξη της πρότασης και ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός των προτεινόμενων δράσεων. 

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η υλοποίηση της δράσης σε καθορισμένο χρόνο. 

Το περιεχόμενο της πρότασης, η καλλιτεχνική αρτιότητά της και η εμπειρία των εμπλεκόμενων φορέων. 

Συνάφεια πρότασης με τους στρατηγικούς στόχους. 

Η αξιοποίηση καινοτόμων μουσειακών εφαρμογών και προγραμμάτων. Η δημιουργική διαχείριση των περιορισμών που θέτει η ψηφιακή πολιτιστική παραγωγή. 

Ο βαθμός χρήσης ψηφιακών μέσων. 

Η πρωτοτυπία του προτεινόμενου έργου/δράσης. 

Ο ολοκληρωμένος και ρεαλιστικός χρονικός προγραμματισμός. 

Η συνολική πολιτισμική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του φορέα, της ομάδας καθώς και των επιμέρους συντελεστών που τη συγκροτούν στο πεδίο του σύγχρονου πολιτισμού αλλά και σε άλλες σημαντικές διοργανώσεις στην Ελλάδα. Η δυνατότητα διάδρασης με το κοινό.

3 

H στόχευση σε παιδιά και νέους για την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στον πολιτισμό, με κατάλληλη σύγχρονη θεματολογία και μεθοδολογία. Ο βαθμός προώθησης διατομεακών πολιτιστικών προσεγγίσεων. Η προαγωγή της κοινωνικής δέσμευσης και των δημόσιων δραστηριοτήτων. Η ενίσχυση της διεθνούς θέσης του ελληνικού σύγχρονου πολιτισμού. 

Η αξιολόγηση των προτάσεων επικεντρώνεται πρωτίστως στη θεματολογία, στο σχέδιο προσέγγισης, στην εμπειρογνωμοσύνη των εμπλεκόμενων μερών, στην επαρκή τεκμηρίωση και οικονομική ανάλυση και στη συνοχή όλων αυτών των επιμέρους στοιχείων. 

Εγγραφή στο Μητρώο –Υποβολή αιτήματος 

Οι Φορείς θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων (http://drasis.culture.gr/images/odigies_ eggrafis_forea.pdf),  τις συχνές ερωτήσεις (http://drasis.culture.gr/index.php/  component/content/article/14/71-faq) αλλά και τις οδηγίες υποβολής του αιτήματος 

επιχορήγησης http://drasis.culture.gr/images/odigies_aitimatos.pdf). Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν σχετικά με την εγγραφή τους ή την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης για επιχορήγηση θα πρέπει να αποστείλουν e mail στο [email protected] ή να απευθυνθούν στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα http://drasis.culture.gr/index.php/contact

Ένας Φορέας αποκτά πρόσβαση στη φόρμα του αιτήματος επιχορήγησης όταν: Εγγραφεί στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων και 

Υποβάλει: 

α) ετήσιους καλλιτεχνικούς απολογισμούς (από το 2018 έως και 2020),  β) ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς των ετών 2018 και 2019,  γ) επιχειρησιακό σχέδιο του 2021 και 

Υποβάλει καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό δράσεων που έχουν επιχορηγηθεί από Δημόσιο Φορέα (μόνο στην περίπτωση που έχει επιχορηγηθεί)

4 

 Όλα τα ως άνω αρχεία θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα. 

Οι Φορείς που θα λάβουν ενημέρωση ότι έχουν αξιολογηθεί θετικά, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλλουν και οικονομικό απολογισμό του 2020. 

Οι ήδη εγγεγραμμένοι Φορείς στο Μητρώο θα πρέπει να φροντίσουν για την επικαιροποίηση της εγγραφής τους ώστε όλα τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην ταυτότητά τους να είναι ορθά και πλήρη εφόσον πρώτα διαβάσουν τις συχνές ερωτήσεις (http://drasis.culture.gr/index.php/ component/content/ article/ 14/71-faq) 

Οι αιτούμενοι καλλιτεχνικοί και οικονομικοί απολογισμοί αφορούν τους φορείς που ιδρύθηκαν πριν το 2020. Οι νεοϊδρυθέντες φορείς (2020) δεν έχουν την υποχρέωση αυτή για την παρούσα πρόσκληση εκτός αν έλαβαν επιχορήγηση εντός του έτους. Οι Φορείς που θα υποβάλλουν πανομοιότυπες προτάσεις με αυτές του 2020 θα απορριφθούν. 

Φορείς που επιχορηγήθηκαν το 2020 αλλά οι δράσεις δεν υλοποιήθηκαν λόγω της λήψης μέτρων ασφάλειας για την αποτροπή εξάπλωσης του Κορωνοϊού (SARS-CoV 2) δε δύνανται να επιχορηγηθούν εκ νέου και το 2021 για την ίδια πρόταση. Η μη υλοποίηση δράσεων προγραμματισμένων για το 2020, λόγω πανδημίας, δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν αρνητικά στην αξιολόγηση των αιτημάτων για το 2021. 

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης περιόδου προσκλήσεων, κάθε φορέας έχει τη δυνατότητα υποβολής ενός αιτήματος ανά πρόσκληση και έως δύο αιτημάτων στο σύνολο των 18 προσκλήσεων. Περαιτέρω αιτήματα επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο του προγράμματος “Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός”. 

Για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας: 

α) οι εγγραφές στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θα διακοπούν την 15/2/2021, και έως ότου ανακοινωθούν στο Μητρώο τα αποτελέσματα των επιχορηγήσεων. Ως στοιχείο για την καταληκτική προθεσμία για εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η ημερομηνία αποστολής της υπεύθυνης δήλωσης εγγραφής στο e-mail  [email protected] ή στο Πρωτόκολλο του ΥΠ.ΠΟ.Α (Μπουμπουλίνας 20-22) και όχι η ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικά της ταυτότητας του φορέα.

5 

β) με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για επιχορήγηση και έως ότου ανακοινωθούν στο Μητρώο τα αποτελέσματα των επιχορηγήσεων, δε θα γίνεται δεκτό κανένα αίτημα για αντικατάσταση στα επισυναπτόμενα αρχεία των υποβληθέντων αιτημάτων επιχορήγησης στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. 

Διαδικασία 

1. Η αξιολόγηση των αιτημάτων και η σχετική γνωμοδότηση θα γίνει από πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή θα αποτελείται από 4  προσωπικότητες του χώρου καθώς και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ. 

2. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή θα εξετάσει μόνο τις προτάσεις για επιχορήγηση που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Προτάσεις που δεν υποβλήθηκαν οριστικά και βρίσκονται σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, κατά τη λήξη της προθεσμίας, δε θα εξεταστούν. 

3. Οι φορείς που θα επιλεγούν μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα ενημερωθούν για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, μετά την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης που αφορά στη δέσμευση του εγκριθέντος ποσού της επιχορήγησης, θα λάβουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail σχετικά με τις προθεσμίες για τις από μέρους τους ενέργειες σχετικά με την ηλεκτρονική επισύναψη στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων αλλά και την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών. 

4. Οι Φορείς που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, θα ενημερώνονται σε κάθε στάδιο (ανακοίνωση αποτελεσμάτων, εγκριθέν ποσό επιχορήγησης κ.α.) μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που υποστηρίχθηκαν με επιχορήγηση ή/και με αιγίδα τα τελευταία 3 έτη από το ΥΠΠΟΑ για συγκεκριμένες δράσεις οφείλουν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων (Επιλογή μενού: Φορείς Δράσεις Φορέα Καταχώρηση). Η πρόταση δεν δύναται να

6 

υποβληθεί χωρίς τη συμπλήρωση της ως άνω φόρμας που συμπεριλαμβάνει και τον απολογισμό. Επιχορηγούμενοι φορείς που το 2020 δεν υλοποίησαν τη δράση τους λόγω των συνθηκών της πανδημίας επισυνάπτουν καλλιτεχνικά και οικονομικά στοιχεία για την υλοποίηση της δράσης τους με βάση τα νέα δεδομένα. 

6. Επισημαίνεται ότι οι φορείς που θα λάβουν επιχορήγηση ή/και αιγίδα υποχρεούνται μετά την ολοκλήρωση της δράσης να καταθέσουν στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων απολογιστικά στοιχεία, τα οποία θα θεωρηθούν προαπαιτούμενο κριτήριο για οποιοδήποτε μελλοντικό αίτημα, όπως: 

o Σχετικό υλικό 

o Κοινό (π.χ. επισκεψιμότητα, αριθμός χρηστών) 

o Τιμολόγια και λοιπά παραστατικά πληρωμών 

o Άλλες πληροφορίες και υλικό που σχετίζεται με την υλοποίηση της δράσης και  

o Τα επιδραστικά της αποτελέσματα. 

7. Οι επιχορηγούμενοι οφείλουν να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους όσο το δυνατόν πιο πιστά. Έγκαιρες και ειδικά αιτιολογημένες αλλαγές στην πρόταση βάσει της οποίας εγκρίθηκε η επιχορήγηση και εντός του συγκεκριμένου οικονομικού πλαισίου μπορούν να υποβληθούν προκειμένου να λάβουν τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής ή της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. 

8. Τέλος, οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το υλικό προώθησης και επικοινωνίας τους ότι επιχορηγούνται από το ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του. 

 Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού 

  

 Λίνα Μενδώνη   

 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια