Autodoc.gr

Autodoc.gr

Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News

Τέλος στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές με νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης


Τέλος στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, μπαίνει με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  που ψηφίζεται σήμερα, Τετάρτη, από την Ολομέλεια της Βουλής.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις που αφορούν ολόκληρη την αγροτική εφοδιαστική αλυσίδα,  οι οποίες διορθώνουν ανισορροπίες στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Όπως τονίζουν πηγές από το υπουργείο, από τις σημαντικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι αυτές που προβλέπουν τα ότι αλλοιώσιμα προϊόντα θα εξοφλούνται σε 30 μέρες και τα λοιπά γεωργικά προϊόντα θα εξοφλούνται σε 60 μέρες.  Και αυτό, διότι μέχρι σήμερα, διαπιστώνονται αργοπορίες στην εξόφληση προϊόντων που φθάνουν και τους 10 με 12 μήνες.

Με τον νέο νόμο επιδιώκεται η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/633 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στο ελληνικό δίκαιο.

Το σχέδιο νόμου αφορά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (παραγωγοί, αγοραστές) που συμμετέχουν στην αγροτική εφοδιαστική αλυσίδα («από το αγρόκτημα στο πιάτο») των γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μεταποιούνται για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα. Με βάση το νομοσχέδιο, οι αλλαγές που προωθούνται, αφορούν όλους τους παραγωγούς.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, αποδέχθηκε την πρόταση για επέκταση του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου νόμου στους αγοραστές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ αντί για 2.000.000 ευρώ που προέβλεπε αρχικώς το σχέδιο νόμου.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο:

-Αφορά μόνο προμηθευτές και αγοραστές των κρατών – μελών (όχι καταναλωτές), καθώς και

-γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, τόσο αλλοιώσιμα, δηλαδή αυτά που αλλοιώνονται εντός τριάντα (30) ημερών από τη συγκομιδή, την παραγωγή ή τη μεταποίηση, όσο και λοιπά γεωργικά προϊόντα, τα οποία παρατίθενται σε σχετικό παράρτημα της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προβλέπεται ότι:

- τα αλλοιώσιμα προϊόντα θα εξοφλούνται σε 30 μέρες

-τα λοιπά γεωργικά προϊόντα θα εξοφλούνται σε 60 μέρες 

Απαριθμούνται:

-πρακτικές που θεωρούνται εξ ορισμού αθέμιτες και δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθούν σε συμφωνία προμηθευτή-αγοραστή

-πρακτικές που είναι θεμιτές, μόνο εφόσον προβλέπονται με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους σε συμφωνίες προμήθειας ή σε επακόλουθες συμφωνίες μεταξύ των μερών.

Προβλέπονται:

1.       αρχές επιβολής για την εφαρμογή του νομοσχεδίου η Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών του ΥΠΑΑΤ, η οποία και παραλαμβάνει όλες τις καταγγελίες και η Επιτροπή Ανταγωνισμού

2.       διαδικασία καταγγελιών

3.       εμπιστευτικότητα και προστασία της ταυτότητας του καταγγέλλοντος

4.       εκτεταμένες εξουσίες των αρχών επιβολής και κυρώσεις επί των παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένων προστίμων ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης 

5.       δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων

6.       δυνατότητα διαμεσολάβησης

7.       συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών για τη βέλτιστη εφαρμογή των διατάξεων και επανεξέταση του θεσμού ετησίως 


Με το νομοσχέδιο επιγραμματικά:


·         Διασφαλίζεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός, χωρίς στρεβλώσεις.

·         Δίκαιοι κανόνες, που ισχύουν για όλους.

·         Ορίζονται συγκεκριμένοι χρόνους μέσα στους οποίους πρέπει να πληρώνονται οι παραγωγοί μας για τα προϊόντα τους.

·         Δίνεται η εγγύηση στην πράξη ότι κάθε καταγγελία για αθέμιτες πρακτικές θα γίνεται με ασφάλεια και θα εξετάζεται με σοβαρότητα.

·         Προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες.

·         Αξιοποιούνται οι δυνατότητες που δίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

·         Στηρίζεται ο Έλληνας παραγωγός και προωθείται η Ελληνική Διατροφή.


Κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Λιβανός τόνισε ότι το νομοσχέδιο «έρχεται να προστατεύσει τους αγρότες μας, αλλά και να δώσει  τον τόνο, το στίγμα της επόμενης ημέρας, της μέρας μετά την πανδημία. Μια ημέρα που θα πρέπει να βρει τον αγροτικό μας κόσμο όρθιο, ικανό να συμμετέχει με όλες τις δυνάμεις του στην αναδιάρθρωση της χώρας. Η εμπρόθεσμη πληρωμή των παραγωγών μας, η απαγόρευση λεόντειων σε βάρος τους όρων, θα τους δώσει την προστασία που χρειάζονται, θα τους επιτρέψει να ζήσουν τις οικογένειες τους αλλά και να επενδύσουν στη γη τους, να προβούν σε πιο ρεαλιστικό και βιώσιμο σχεδιασμό για το μέλλον τους. Κομβικό ρόλο σε αυτό θα διαδραματίσει το Ταμείο Ανάκαμψης, το εργαλείο αυτό το οποίο θα οδηγήσει στην Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών».

Το σχέδιο νόμου θα έχει έμμεσες συνέπειες και στους τελικούς καταναλωτές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, αφού θα επηρεαστούν από την απάλειψη αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και ρητρών.

Τέλος με ρυθμίσεις- τροπολογίες που έχουν ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων:

-  παρατείνεται έως τις 30/06/2021 η προθεσμία που λήγει στις 30/04/2021, της διενέργειας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αγροτικών συνεταιρισμών καθώς και η θητεία, που λήγει στις 30/04/2021, των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, των Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και των Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και όπως επεσήμανε ο υπουργός: «Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που έχει προκύψει λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας και είναι αίτημα όλων των αγροτικών συνεταιρισμών».

-  δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης προσυμβατικού έργου δακοκτονίας και για το έτος 2021. Αντιμετωπίζεται έτσι το ζήτημα της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας έως τους μήνες Μάιο και Ιούνιο τρέχοντος έτους, κατά τους οποίους πρέπει να ξεκινήσουν οι εργασίες των δολωματικών ψεκασμών, ώστε να εξασφαλιστεί η ποσότητα και η ποιότητα των προϊόντων των ελαιοκαλλιεργητών.


ΠηγήΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια