HCN Fiber Connected

Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News


Ακολουθήστε το Kapa News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις με καθημερινή ενημέρωση


Ταχύτητες 100 Mbps μέχρι το 2027 για το 50% των νοικοκυριών ο στόχος της κυβέρνησης


Ευρυζωνικές συνδέσεις με ταχύτητα λήψης δεδομένων τουλάχιστον 100 Mbps - αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps σε όλα τα κτίρια και κατοικίες της χώρας, 5G κάλυψη στο 100% του πληθυσμού που ζει σε οργανωμένες κοινότητες αλλά και 1 Gbps σε όλα τα δημόσια κτήρια είναι οι στόχοι που θέτει η κυβέρνηση μέσω του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, το κείμενο για το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το σχέδιο, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τους στόχους που έχει θέση η Ευρωπαϊκή ένωση, είναι αρκετά φιλόδοξο και, όπως τονίζεται στο κείμενο, απαιτεί την ενεργή συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και έχει σχεδιαστεί με τη λογική συνεργασίας δημόσιου – ιδιωτικού τομέα. Όπως επισημαίνεται, μάλιστα, οι αναγκαίες δημόσιες επενδύσεις στο πλαίσιο του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου εκτιμώνται σε 1,139 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 και η συνολική επένδυση σε 2,504 δισ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών αλλά και οι σχετικές υποστηρικτικές δράσεις.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το όραμα που τίθεται είναι «Ελλάδα να χρησιμοποιήσει δίκτυα σταθερής υπερ-υψηλών ταχυτήτων και 5G ως καταλύτες και επιταχυντές του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών».

Προκειμένου να υλοποιήσει το όραμα αυτό, θα επιδιωχθεί, στο πλαίσιο του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, αφενός να επιταχυνθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις με την άρση των:

 • διοικητικών εμποδίων και τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επενδύσεις
 • περιβάλλοντος και αφετέρου να διασφαλιστεί η ευρεία διαθεσιμότητα και υιοθέτηση
 • ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων.

Οι στόχοι για την ευρυζωνικότητα μέχρι το 2027

 • Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο θέτει τους ακόλουθους στόχους συνδεσιμότητας και διείσδυσης, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2027:
 • Συνδεσιμότητα τουλάχιστον 1 Gbps για όλους τους κύριους χώρους συγκέντρωσης κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας, στα οποία περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι εγκαταστάσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστήμια, τεχνολογικά ιδρύματα), τα κτίρια κεντρικής και τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοσοκομεία, τα ιατρικά κέντρα, τα επιχειρηματικά πάρκα, τα αεροδρόμια και τα στάδια.
 • Όλα τα κτίρια σε αυτοτελείς οικισμούς (αστικούς ή αγροτικούς) να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο με ταχύτητα λήψης τουλάχιστον 100 Mbps, η οποία να μπορεί χωρίς καθυστέρηση να αναβαθμιστεί σε 1 Gbps.
 • Το 100 % του πληθυσμού που ζει σε οργανωμένες κοινότητες (αστικές ή αγροτικές) και όλες οι κύριες επίγειες διαδρομές μεταφορών να έχουν αδιάλειπτη κάλυψη 5G με ταχύτητα download τουλάχιστον 100 Mbps.
 • Το 50% των νοικοκυριών να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο (διείσδυση) με ταχύτητα download τουλάχιστον 100 Mbps.

Οι δράσεις του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της συνδεσιμότητας, το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο περιλαμβάνει μία σειρά από δράσεις όπως είναι:

 • Την ανάπτυξη δικτύου μικροδορυφόρων, ένα έργο προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ. Το πρώτο πιλοτικό αναμένεται να το δούμε το α’ τρίμηνο του 2022, ενώ το έργο εκτιμάται πως θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025.
 • Την ανάπτυξη δικτύων 5G κατά μήκος των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων που αποτελούν μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων (συνολικού μήκους 2397 χλμ). Ο διαγωνισμός για το έργο, προσωρινού προϋπολογισμού 162 εκατ. ευρώ, αναμένεται το γ’ τρίμηνο του 2022 και η ανάθεση της σύμβασης το α’ τρίμηνο του 2023, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το γ’ τρίμηνο του 2025.
 • Την κατασκευή υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος στα ελληνικά νησιά που δεν εξυπηρετούνται από υφιστάμενες ή σχεδιαζόμενες καλωδιώσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα για καλύτερη ποιότητα και συνδέσεις. Η υλοποίηση του έργου θα ακολουθήσει το μοντέλο private DBO - gap funding (δηλαδή ο ανάδοχος θα αναλάβει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία της υποθαλάσσιας ζεύξης, καθώς και μέρος της χρηματοδότησης, και ο δημόσιος τομέας θα καλύψει το κενό χρηματοδότησης), μετά από ανοικτή διαδικασία διαγωνισμού. Στον ανάδοχο θα επιβληθούν υποχρεώσεις χονδρικής (σκοτεινές ίνες και/ή λ). Το έργο έχει προσωρινό προϋπολογισμό για δημόσια στήριξη 88,7 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισμός αναμένεται το γ’τρίμηνο του 2022 και η ανάθεση της σύμβασης το α’ τρίμηνο του 2023. Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει έως το γ’ τρίμηνο του 2025 και να ολοκληρωθεί έως το δ’ τρίμηνο του 2025.
 • Την κατασκευή υποδομών οπτικών ινών σε κτίρια. Στόχος είναι η «αναβάθμιση» των καλωδιώσεων σε τουλάχιστον 120 χιλιάδες κτίρια μέσω παροχής κουπονιού. Ο αρχικός προϋπολογισμός είναι της τάξεως των 130 εκατ. ευρώ και το κουπόνι αναμένεται να είναι διαθέσιμο από το α’ τρίμηνο του 2023 έως το τέλος των διαθέσιμων πόρων ή το αργότερο το δ’ τρίμηνο του2025.

Το κουπόνι Super-Fast Broadband, το οποίο ήδη υλοποιείται για την επιδότηση της ζήτησης για συνδέσεις οπτικών ινών και υπάρχει ανοικτό το ενδεχόμενο επέκτασης του.

Επίσης, στο Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο γίνεται αναφορά και σε τρία έργα:

 • Ultra-Fast Broadband. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών για λήψη με ταχύτητες πάνω από τα 100 Mbps, σε περιοχές όπου προς το παρόν δεν υπάρχει δίκτυο πρόσβασης επόμενης γενιάς (NGA) και όπου ιδιώτες επενδυτές δεν σχεδιάζουν να δημιουργήσουν τέτοιες υποδομές στο εγγύς μέλλον. Η τελική φάση του διαγωνισμού UFBB ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί μέχρι το τέλος του 2022 και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η τριετής φάση κατασκευής. Η συνολική διάρκεια της περιόδου παραχώρησης είναι 26 έτη.
 • Ultra-Fast Broadband II. Πρόκειται για τη συνέχεια του προηγούμενου έργου και αφορά τις περιοχές που θα συνεχίσουν να μην καλύπτονται με συνδέσεις οπτικών ινών μέχρι το σπίτι. Εκτιμάται ότι θα αφορά περίπου 1,7 εκατ. γραμμές, η δημόσια δαπάνη μπορεί να φθάσει στα 400 εκατ. ευρώ, ενώ ο διαγωνισμός αναμένεται να διεξαχθεί στο τέλος του 2023.
 • WiFi4GR, ένα έργο για την ανάπτυξη δωρεάν σημείων ασύρματης πρόσβασης στους δήμους της χώρας. Έργο προϋπολογισμού 11,8 εκατ. ευρώ που αφορά 5600 access points σε περίπου 2500 περιοχές. Το έργο προκηρύχθηκε το α’ τρίμηνο του 2021 και έως το τέλος του έτους αναμένεται να συναφθούν συμφωνίες – πλαίσιο με τους αναδόχους που θα αναδειχθούν από τη διαγωνιστική διαδικασία. Ακολούθως, το έργο θα χωριστεί σε επιμέρους έργα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της αναθέτουσας αρχής και θα συναφθούν πολλαπλές εκτελεστικές συμβάσεις για την υλοποίηση τους.

Όσον αφορά την προσπάθεια για επιτάχυνση των ιδιωτικών επενδύσεων, το σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις όπως είναι:

 • Διασφάλιση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων για τα αιτήματα αδειοδοτήσεων
 • Ενίσχυση του συντονισμού μέσω ψηφιακής πύλης/ενιαίου σημείου πληροφόρησης (SIP)
 • Εισαγωγή γρήγορων διαδικασιών για τα δικαιώματα διέλευσης
 • Θεσμοθέτηση συντονιστών ευρυζωνικότητας σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο
 • Διασφάλιση της διαθεσιμότητας πληροφορίας από διάφορες πηγές και ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τα προγραμματισμένα τεχνικά έργα
 • Διασφάλιση της διαθεσιμότητας πληροφορίας μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης (SIP) σε ηλεκτρονική μορφή
 • Χρήση γεωαναφερμένης πληροφορίας (χάρτες και ψηφιακά μοντέλα) στα δεδομένα που διατίθενται μέσω του SIP
 • Διάθεση ενδεικτικής πληροφορίας σχετικά με το επίπεδο κατάληψης της υποδομής και/ή την ύπαρξη σκοτεινής ίνας
 • Διασφάλιση της παροχής μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης (SIP) διαφανούς πληροφορίας σχετικά με τις συνθήκες για την πρόσβαση σε υφιστάμενη φυσική υποδομή
 • Θεσμοθέτηση ενός προαιρετικού μηχανισμού πρότερης/παράλληλης διαμεσολάβησης
 • Διασφάλιση της διαφάνειας, ευαισθητοποίησης και εμπιστοσύνης στον μηχανισμό επίλυσης διαφορών με την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών
 • Διασφάλιση ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των μερών
 • Χρήση χρηματοδοτικής βοήθειας ως συμπληρωματικό μέσο για την παρότρυνση επενδύσεων


Πηγή


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια