HCN Fiber Connected

Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News


Ακολουθήστε το Kapa News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις με καθημερινή ενημέρωση


Ποια είναι τα κριτήρια ESG και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που τα ενσωματώνουν


Γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να δεσμευτούν σε αρχές και στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης

Η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG στη στρατηγική επιχειρήσεων συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και την εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί διεθνώς μια ταχέως ανερχόμενη τάση.

Μία δυναμική που στηρίζεται στις νέες επιταγές και τις προτεραιότητες που θέτουν οι κοινωνίες μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν όπως η κλιματική αλλαγή.

Μπροστά λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη τάση που φαίνεται ότι θα εξελιχθεί στον «κανόνα» όσον αφορά την προσέγγιση του επιχειρείν, οι επιχειρήσεις μόνο οφέλη έχουν βρισκόμενες σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις νέες προτεραιότητες που θέτει η κοινωνία.

Προτεραιότητες που κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες βάσει των μετρήσεων ESG:

-Τα περιβαλλοντικά κριτήρια, τα οποία εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση ενεργεί ως διαχειριστής του φυσικού περιβάλλοντος. Σεβασμός στο Περιβάλλον, αντιμετώπιση της Κλιματικής αλλαγή, εκλύσεις CO2, μόλυνση αέρα/νερού, ενεργειακή αποδοτικότητα είναι μερικά από αυτά που εξετάζονται.

-Τα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία εξετάζουν πώς διαχειρίζεται η επιχείρηση τις σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Εξετάζονται δηλαδή ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα όπως Εργασιακά και Ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα των ζώων, προστασία των καταναλωτών, υγεία και ασφάλιση εργαζομένων, ισότητα των φύλων κλπ.

-Η εταιρική διακυβέρνηση, που ασχολείται με την ηγεσία της εταιρείας, την επιχειρηματική ηθική, τις αμοιβές των εκτελεστικών στελεχών, τις εργασιακές σχέσεις, τους εσωτερικούς ελέγχους, τη διαφάνεια, τη διαφθορά και τα δικαιώματα των μετόχων.

Τα οφέλη

Όλα τα παραπάνω συντείνουν στην έννοια κλειδί της «βιώσιμης ανάπτυξης», που αποτελεί σήμερα μεγάλη πρόκληση αλλά και μία ολοκληρωμένη επιχειρηματική προσέγγιση στόχος της οποίας είναι η δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (μετόχους, εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές, τοπική κοινωνία, κράτος-αρχές κλπ.) με ταυτόχρονη δημιουργία καινοτόμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Μάλιστα τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης απασχολούν, σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό, τους αναλυτές, τους επενδυτές και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Σύμφωνα με την έρευνα που εκπονήθηκε το 2018 από το Bloomberg με τίτλο “Bloomberg Sustainable Business & Finance Survey”, το 76% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη δήλωσαν ότι οι επιδόσεις σε θέματα βιωσιμότητας θα αποτελούν στο μέλλον σημαντικό κριτήριο στις αποφάσεις που θα λαμβάνουν οι επενδυτές.

Σύμφωνα με την Grant Thornton υπάρχουν έξι άμεσα οφέλη απ’ την υιοθέτηση εκ μέρους των εταιρειών μίας τέτοιας προσέγγισης στη στρατηγική τους.

Πρώτα απ’ όλα, όπως εκτιμά, επέρχεται μείωση του κόστους αλλά και περιορισμός των κινδύνων. Κι αυτό καθώς οι εσωτερικές διαδικασίες γίνονται περισσότερο αποτελεσματικές, αξιοποιώντας αποδοτικά λιγότερους πόρους και ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η παραγωγικότητα. Επιπλέον, μειώνεται ο κίνδυνος κυρώσεων ή προστίμων για περιβαλλοντικά θέματα, θέματα ανθρώπων ή εργασιακών δικαιωμάτων.

Έπειτα θεωρεί ότι είναι εφικτή η προσέλκυση επενδύσεων και γενικά χρηματοδότησης. Σύμφωνα με το Global Sustainable Investment Review 2018 του Global Sustainable Investment Alliance, τα κεφάλαια που βρίσκονται υπό διαχείριση παγκοσμίως και που αφορούν στις λεγόμενες βιώσιμες, υπεύθυνες ή ηθικές επενδύσεις, αυξήθηκαν κατά 34% μέσα σε δύο χρόνια. Η τάση δείχνει ότι υπάρχει σημαντική μετατόπιση του ενδιαφέροντος των επενδυτών σε κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες, καθώς αναγνωρίζεται ότι έχουν χαμηλότερη έκθεση σε κινδύνους και ταυτόχρονα καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.

Επίσης θεωρεί ότι η στρατηγική αυτή φέρνει αύξηση πωλήσεων και ικανοποιεί τους πελάτες. Κι αυτό διότι οι καταναλωτές δείχνουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τα συγκεκριμένα θέματα. Σύμφωνα με έρευνα των GlobeScan Radar/BBMG, το 52% των ερωτηθέντων απάντησαν πως έχουν ήδη «τιμωρήσει» κάποια εταιρεία η οποία δρούσε ανεύθυνα απέναντι στο περιβάλλον ή την κοινωνία. Γι αυτό και είναι σημαντικό, λοιπόν, να επικοινωνούνται οι στρατηγικές Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Έπειτα υπάρχει ικανοποίηση των εργαζομένων και συνεργατών αφού η εταιρική κουλτούρα αναπροσαρμόζεται και διαχέεται σε ολόκληρο τον οργανισμό, βελτιώνοντας τα επίπεδα δέσμευσης των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται νέα κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και την ευρύτερη κοινωνία με στόχο την αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες και προσδοκίες τους.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Grant Thornton, βοηθά στη διασφάλιση της επιχειρηματικής επιτυχίας, αφού o οργανισμός θέτει μία βιώσιμη βάση για μακροπρόθεσμη οικονομική επιτυχία, ενισχύοντας έμπρακτα τη συμβολή του σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Η εταιρική φήμη αυξάνεται και δίνεται στον οργανισμό ένα επιπλέον ανταγωνιστικό προβάδισμα.

Τέλος υπάρχει και η διάσταση της περιβαλλοντικής φροντίδας. Όπως σημειώνει η Grant Thornton ο τομέας αυτός ξεφεύγει από το να αισθανόμαστε απλώς «καλά» για το περιβάλλον. Ανάμεσα στα πολλά οφέλη είναι η μείωση του κόστους, ιδίως όσον αφορά στην κατανάλωση ενέργειας, η αύξηση της αναγνώρισης της εταιρείας για τις φιλικές προς το περιβάλλον προσπάθειες της, κάτι που βοηθάει το brand της, αλλά και η απόκτηση προβαδίσματος έναντι του ανταγωνισμού, οδηγώντας στην προσέλκυση νέων πελατών που αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες από εταιρείες φιλικές προς το περιβάλλον.

Επομένως, σύμφωνα με την Grant Thornton, οι επιχειρήσεις που δεσμεύονται σε αρχές και στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης ενισχύουν:

 • Το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα
 • Την εικόνα του brand τους
 • Τις αμφίδρομα επωφελείς σχέσεις με τους συμμέτοχους
 • Τη δέσμευση των εργαζομένων
 • Την αξία που παράγεται και διανέμεται σε όλους τους συμμέτοχους
 • Τη νομοθετική συμμόρφωση
 • Τη διαφάνεια

Παράλληλα περιορίζουν:

 • Τους περιβαλλοντικούς κινδύνους
 • Τους κοινωνικούς κινδύνους.
 • Τα λειτουργικά κόστη
 • Τους κινδύνους που συνδέονται με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Τις αποκλίσεις τους από τη νομοθεσία σε κάθε πυλώνα Εταιρικής Υπευθυνότητας
 • Τους κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Τους κινδύνους διακυβέρνησης

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια