Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News


Ακολουθήστε το Kapa News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις με καθημερινή ενημέρωση


Αυτές είναι οι ανοιχτές διατάξεις που θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ


Το ερχόμενο Σάββατο θα ψηφίσουν διαδικτυακά οι σύνεδροι στην ψηφοφορία για τις καταστατικές αλλαγές του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε την Κυριακή να ψηφίσουν αποκλειστικά για Πρόεδρο και Κεντρική Επιτροπή.

Το Καταστατικό θα ψηφιστεί επί της αρχής με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις που έγιναν ομόφωνα δεκτές στην Επιτροπή Καταστατικού, ενώ οι σύνεδροι θα κληθούν να ψηφίσουν τις τροπολογίες που δεν εγκρίθηκαν ομόφωνα ή αμφισβητήθηκαν στο τέλος του Συνεδρίου.

Οι διατάξεις που δεν ψηφίστηκαν ομόφωνα στην συνεδριακή επιτροπή του καταστατικού και η σχετική επιχειρηματολογία

1η διάταξη:

Άρθρο 4: ένταξη μελών

1η πρόταση:

  1. Η ένταξη στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ατομική και γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου/της ενδιαφερόμενης, η οποία υποβάλλεται μαζί με αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας στην αντίστοιχη Οργάνωση Μελών ή προς οποιοδήποτε κεντρικό ή ενδιάμεσο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ή διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας ή της ψηφιακής πλατφόρμας/εφαρμογής του κόμματος.
  2. Η αίτηση γνωστοποιείται στο Συντονιστικό της οικείας Οργάνωσης Μελών εντός δεκαπέντε (15) ημερών και θεωρείται ότι έχει γίνει αυτοδικαίως δεκτή και το μέλος έχει ενταχθεί από την ημέρα υποβολής της. Το συντονιστικό ενημερώνει άμεσα τα μέλη της οικείας οργάνωσης μελών σχετικά με την αίτηση ένταξης
  3. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση της αίτησης στο Συντονιστικό, κάθε μέλος της Οργάνωσης Μελών έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά ένταξης στην Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία αποφαίνεται οριστικά εντός ενός (1) μήνα από την υποβολή της προσφυγής

Η ατομική ένταξη μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά μέσω του isyriza. Κάθε μέλος της Οργάνωσης Μελών έχει δικαίωμα να υποβάλει τις αντιρρήσεις του. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται και η απρόσκοπτη ένταξη νέων μελών και η ύπαρξη ισχυρών δικλείδων ασφαλείας. Το μέτρο έρχεται να ενισχύσει τη συμμετοχική δημοκρατία στο κόμμα και να απαντήσει στις απαιτήσεις της εποχής, στα ωράρια εργασίας και τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας ειδικά των νέων ανθρώπων που ψηφίζουν το κόμμα.

2η πρόταση:

1. Η ένταξη στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ατομική και γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου/της ενδιαφερόμενης, η οποία υποβάλλεται μαζί με αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας στην αντίστοιχη Οργάνωση Μελών ή προς οποιοδήποτε κεντρικό ή ενδιάμεσο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ή διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας ή της ψηφιακής πλατφόρμας/εφαρμογής του κόμματος.

2. H αυτοπρόσωπη παρουσία ενός νέου μέλους σε μία τουλάχιστον δια ζώσης ή διαδικτυακή συνεδρίαση της οικείας ΟΜ ή του Συντονιστικού της είναι απαραίτητη προϋπόθεση γιατην ένταξη του στο Κόμμα.

3. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές και επιχειρηματολογημένες αντιρρήσεις, η Γενική Συνέλευση ή το Συντονιστικό με απαρτία 50%+1 μπορεί να μην κάνει δεκτή την αίτηση. Ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη έχει δικαίωμα εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την απόρριψη να προσφύγει κατά της απόρριψης της αίτησής του/της στην Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία αποφαίνεται οριστικά.

Κρίνεται απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία (α) για να εξασφαλιστεί η ενθάρρυνση της ουσιαστικής ένταξης του νέου μέλους, καθώς συνειδητοποιείται η ανάγκη και η σημασία της έμπρακτης συμμετοχής του στην συλλογική ζωή και δράση, και (β) για την αποφυγή κακόβουλων εγγραφών, καθώς μόνη η αίτηση εγγραφής οδηγεί σε αυτοδίκαιη κτήση της ιδιότητας του μέλους από την ημέρα υποβολής της ως άνω αίτησης. Δημιουργούνται επομένως τετελεσμένα και ο εκ των υστέρων έλεγχος είναι εμφανώς δυσχερής.

2η Διάταξη

Άρθρο 8: Φίλοι/ες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

1η πρόταση:

  1. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιδιώκει τη συνεχή και μόνιμη επαφή, διάλογο και συνεργασία του με όσους και όσες στηρίζουν τις θέσεις και τις δραστηριότητές του, τους οποίους ενθαρρύνει να συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες και τη δράση των οργανώσεών του. Προς το σκοπό αυτό διαμορφώνει ειδικό Μητρώο Φίλων σε εθνικό επίπεδο και ανά γεωγραφική ή κλαδική/θεματική διαίρεση. Η εγγραφή στο Μητρώο Φίλων γίνεται με απλή αίτηση του ενδιαφερόμενου/της ενδιαφερόμενης προς οποιαδήποτε Οργάνωση Μελών, κεντρικό ή ενδιάμεσο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ή διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας ή της ψηφιακής πλατφόρμας ή εφαρμογής του κόμματος. Με την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη συγκατατίθεται στη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τη συμμετοχή του/της. Για την τήρηση του Μητρώου Φίλων και την παρακολούθηση της επαφής και της αξιοποίησης των φίλων του κόμματος ορίζεται ειδική Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

2. Οι φίλοι/ες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουν δικαίωμα:

(α) Να συμμετέχουν στα Τμήματα του κόμματος καθώς και στις συνεδριάσεις και άλλες δράσεις των οργανώσεων της περιοχής, του κλάδου ή του αντικειμένου τους που δεν επιφυλάσσονται αποκλειστικά στα μέλη, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται ειδικότερα παρακάτω.

(β) Να ενημερώνονται για όλες τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις του κόμματος και των οργάνων του.

(γ) Να καταθέτουν προτάσεις στα όργανα ή δημόσια, ατομικά ή από κοινού, για την πολιτική και τη λειτουργία του κόμματος.

(δ) Να συμμετέχουν σε δημοψηφίσματα ή προκριματικές εσωκομματικές εκλογές για την επιλογή υποψηφίων για δημόσια αξιώματα, όπου οι ειδικότερες διατάξεις του παρόντος καταστατικού δίνουν τη σχετική δυνατότητα.

(ε) Να δικτυώνονται μεταξύ τους και με τα μέλη του κόμματος στο πλαίσιο επιμέρους πρωτοβουλιών, ομάδων εργασίας κ.ο.κ., είτε άτυπων είτε θεσμοποιημένων.

(στ) Να συμμετέχουν στις δια ζώσης ή διαδικτυακές διαβουλεύσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο του κόμματος σύμφωνα με τα παρακάτω.

(ζ) Να θέτουν υποψηφιότητα για ορισμό ή εκλογή σε όλα τα δημόσια αξιώματα που καταλαμβάνονται μέσω ή χάρη σε στήριξη του κόμματος.

  1. Κάθε Οργάνωση Μελών και κάθε όργανο σε όλα τα επίπεδα του κόμματος ορίζει έναν υπεύθυνο/μία υπεύθυνη από τα μέλη του για τον συντονισμό της επαφής και της αξιοποίησης των φίλων του κόμματος. Οι υπεύθυνοι/υπεύθυνες αυτοί/αυτές συνεργάζονται με την ειδική επιτροπή της ΚΕ που περιγράφεται στην παράγραφο 1.

4. Οι φίλοι/ες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποδέχονται τις βασικές αξίες, κατευθυντήριες γραμμές και πολιτικές επιλογές του κόμματος και στηρίζουν τις κεντρικές πολιτικές καμπάνιες και τις οικονομικές εξορμήσεις του κόμματος στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, ενώ υποχρεούνται να μην στηρίζουν ανταγωνιστικά πολιτικά εγχειρήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποτεδήποτε κάποιον/α από το Μητρώο Φίλων του, με απόφαση της ειδικής επιτροπής της ΚΕ της παραγράφου 1

Σκοπός του άρθρου είναι να -ενισχύσει το ρόλο των φίλων του κόμματος θεσπίζοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις. Σε ένασύγχρονο-ανοικτό-δημοκρατικό κόμμα, είναι αναγκαίο ΚΑΙ οι φίλοιτου, να μπορούν να συμμετέχουν σε δημοψηφίσματα καιπροκριματικές εσωκομματικές εκλογές, για την επιλογή υποψηφίων γιαδημόσια αξιώματα, σαν ελάχιστο βήμα δημοκρατικής διαδικασίας καισυμμετοχής της κοινωνίας σε καθοριστικά ζητήματα. Η δυνατότητα ναεκφράζονται εκτός από τα μέληκαι άλλοι πολίτες, πρέπει να είναι διαρκής στόχος κάθε προοδευτικήςπολιτικής

2η πρόταση:

Οι φίλες/οι του Κόμματος ενημερώνονται για τις αποφάσεις του, συμμετέχουν στις τοπικές, συνδικαλιστικές , κινηματικές ή άλλες δράσεις του, σε θεματικές ή άλλες μορφές δικτύωσης μαζί με τα μέλη, στις συνελεύσεις των ΟΜ (εκτός ειδικής θεματολογίας), στα Τμήματα του Κόμματος και μπορούν να καταθέτουν προτάσεις για την οργανωτική και πολιτική του λειτουργία καθώς και να θέτουν υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα με πιθανή στήριξη του Κόμματος

Η συμμετοχή των φίλων σε δημοψηφίσματα ή προκριματικές εσωκομματικές εκλογέςγια την επιλογή υποψηφίων για δημόσια αξιώματααδικεί τα μέλη του κόμματος, καθώς παραχωρεί στους φίλους σημαντικά δικαιώματα, χωρίς αντίστοιχες υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να πριμοδοτεί την επιλογή της ιδιότητας του φίλου. Τέλος, θεωρείται προβληματική η συμμετοχή των φίλων, ενός σώματος «ασαφούς» και μεταβαλλόμενου, στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη στρατηγική του κόμματος, καθώς είναι δύσκολο να ελεγχθούν οι πιθανές σκοπιμότητες των επιλογών του.

3η διάταξη

Άρθρο 10 & 4: συγκρότηση οργανώσεων μελών

1η πρόταση:

Η συγκρότηση εδαφικής ΟΜ με αναφορά σε υποδημοτική χωρική ενότητα ή κλαδικής/ομοιοεπαγγελματικής ΟΜ, σε χώρο όπου υπάρχει και λειτουργεί ήδη άλλη ΟΜ, γίνεται με πρωτοβουλία οκτώ (8) τουλάχιστον μελών και για την ίδρυσή της ενημερώνεται η οικεία Νομαρχιακή Επιτροπή ή, αν δεν υπάρχει, η Κεντρική Επιτροπή. Η Νομαρχιακή Επιτροπή ή η προϋφιστάμενη ΟΜ έχουν δικαίωμα να προσφύγουν κατά της δημιουργίας της ΟΜ στην Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της σχετικής ενημέρωσης. Η ΚΕ αποφασίζει οριστικά.

Ρυθμίζεται η συγκρότηση των Οργανώσεων Μελών σε εδαφικό, κλαδικό ή ομοιοεπαγγελματικό επίπεδο, ενώ προβλέπονται, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να συγκροτούνται νέες ΟΜ, εκεί που υπάρχουν και εκεί που δεν υπάρχουν ήδη προϋφιστάμενες οργανώσεις, δίνοντας κατ’ αρχήν την πρωτοβουλία στα μέλη του κόμματος και την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα των ανώτερων οργάνων και των υφιστάμενων ΟΜ, να αντιλέξουν, μέσα από μία σύντομη χρονικά, θεσμική διαδικασία, στην οποία τον αποφασιστικό ρόλο έχει η ΚΕ

2η πρόταση:

Για τη δημιουργία νέων οργανώσεων μελών σε υποενότητα γεωγραφικής περιοχής όπου υπάρχει ήδη οργάνωση μελών σε λειτουργία, η απόφαση για την ίδρυσή της λαμβάνεται από την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή, ή αν δεν υπάρχει από την ΚΕ. Αυτά τα όργανα καλούνται να εγκρίνουν ή να απορρίψουν με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 το σχετικό αίτημα των μελών που ζητούν τη συγκρότηση νέας οργάνωσης, αφού πρώτα λάβουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες και τη γνωμοδότηση της οργάνωσης μελών, που ήδη υπάρχει.

Η ίδρυση νέας οργάνωσης από (8) μέλη σε περιοχή που ήδη υφίσταται Ο.Μ. χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη Νομαρχιακή και χωρίς γνώμη της υφιστάμενης οργάνωσης, αντιβαίνει προς την θεμελιώδη αρχή του καταστατικού ότι «οι ΟΜ αποτελούν το κόμμα στον χώρο τους». Ποια από τις ΟΜ θα αποτελεί «το κόμμα στον χώρο της», αν αυτές υποστηρίζουν, διαφορετικές δημοτικές ή συνδικαλιστικές παρατάξεις; Επί πλέον η εκ των υστέρων προσφυγή στην Κεντρική Επιτροπή, θα δημιουργεί κρίσεις, καθώς θα πρέπει να ανατραπούν τετελεσμένα

4η διάταξη

Άρθρο 11 & 7: θητεία των οργάνων της ΟΜ

1η πρόταση:

Η θητεία των οργάνων της ΟΜ έχει διάρκεια ένα έτος

Η θητεία των συντονιστικών των Οργανώσεων Μελών οφείλει να είναι ετήσια με στόχο τόσο την ανανέωση του οργάνου όσο και τη δυνατότητα περισσότερων μελών να διεκδικήσουν την εκλογή τους στο συντονισμό της ΟΜ και να αναλάβουν επιτελική πολιτική δουλειά. Διευκολύνει επίσης τον αναστοχασμό της ΟΜ για την πορεία του τοπικού της προγράμματος. Η διετής θητεία του συντονιστικού ενδέχεται εξάλλου να εμποδίσει υποψηφιότητες μελών που αδυνατούν να δεσμευθούν για δυο χρόνια

2η πρόταση:

Η θητεία των οργάνων της ΟΜ έχει διετή διάρκεια

Η διετής θητεία των συντονιστικών των Οργανώσεων Μελών προτείνεται για να υπάρξει αντιστοίχιση με το χρόνο θητείας των Νομαρχιακών Επιτροπών και για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό δεδομένου ότι ο ένας χρόνος είναι διάστημα ιδιαιτέρως βραχύ για αποτελεσματική πολιτική δουλειά

5η διάταξη

Άρθρο 13: Νομαρχιακή Επιτροπή

1η πρόταση:

Κάθε δύο (2) χρόνια, από συνδιάσκεψη εκλεγμένων αντιπροσώπων από τις Οργανώσεις Μελών κάθε νομού εκλέγεται Νομαρχιακή Επιτροπή, με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων στο εσωτερικό της. Η Νομαρχιακή Επιτροπή εκλέγει Συντονιστικό Όργανο, Συντονιστή/τρια και Αναπληρωτή Συντονιστή/στρια.

Με δεδομένο ότι με τις αποφάσεις του 3ου συνεδρίου αλλάζει ο τρόπος εκλογής προέδρου και μελών της ΚΕ, κρίνεται απαραίτητο να διατηρηθεί η εκλογή της νομαρχιακής επιτροπής από συνδιάσκεψη εκλεγμένων από τις ΟΜ αντιπροσώπων, που είναι το κορυφαίο όργανο λογοδοσίας, διαλόγου και λήψης αποφάσεων σε επίπεδο νομού. Το καταστατικό όπως και το συνέδριο είναι ένα καταστατικό αλλαγής αλλά και συνέχειας. Κρίνουμε σκόπιμο να διατηρήσουμε στη λειτουργία του κόμματος τις ενδιάμεσες κομματικές δομές και να προχωρήσουμε με σύνεση σε περαιτέρω αλλαγές.

2η πρόταση:

Κάθε δύο (2) χρόνιαεκλέγεται Νομαρχιακή Επιτροπή από το σύνολο των μελών των ΟΜ του αντίστοιχου νομού, με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων στο εσωτερικό της. Η Νομαρχιακή Επιτροπή εκλέγει Συντονιστικό Όργανο, Συντονιστή/τρια και Αναπληρωτή Συντονιστή/στρια. Ταυτόχρονα διατηρείται η νομαρχιακή συνδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των μελών των ΟΜ του αντίστοιχου νομού.

Η εκλογή των Νομαρχιακών Επιτροπών από το σύνολο των μελών των ΟΜ προτείνεται για την άμεση έκφραση των μελών μας για τα μέλη των Ν.Ε. Η τροπολογία βρίσκεται σε πλήρη αντιστοίχιση και συμφωνία με την απόφαση του Συνεδρίου για άμεση εκλογή του Προέδρου και της Κ.Ε. από το σύνολο των μελών του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σε σχέση με την εκλογή των Ν.Ε. από νομαρχιακή συνέλευση αντιπροσώπων, που ίσχυε ως σήμερα.

6η διάταξη

Άρθρο 18 & 4, 5, 6 και 7: συγκρότηση τμημάτων και θεματικών επιτροπών

1η πρόταση:

4. Η Κεντρική Επιτροπή ορίζει δύο μέλη της ως συντονιστή/τρια και αναπληρωτή/τρια συντονιστή/τρια. Με εισήγησή τους που εγκρίνεται από την Πολιτική Γραμματεία, ορίζεται η γραμματεία του Τμήματος. Η γραμματεία του Τμήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 άτομα.

5. Εκτός των μελών της ΚΕ, η γραμματεία του Τμήματος καλεί κατά την κρίση της να συμμετέχουν σε αυτό μέλη και φίλοι/ες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

(α) Εξειδικευμένοι/ες επιστήμονες – επαγγελματίες του συγκεκριμένου πεδίο

(β) Εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων από το συγκεκριμένο πεδίο

(γ) Εκπρόσωποι κοινωνικών κινημάτων των συγκεκριμένων πεδίων

(δ) Ad hoc προσωπικότητες από το συγκεκριμένο πεδίο

6. Στο πλαίσιο λειτουργίας των Τμημάτων συγκροτούνται και λειτουργούν, μετά από ανοιχτό κάλεσμα της γραμματείας του Τμήματος, και μία ή περισσότερες διαρκείς θεματικές ομάδες διαβούλευσης κάθε Τμήματος, στις οποίες συμμετέχουν ελεύθερα, με βάση τα ενδιαφέροντά τους, τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος. Οι ομάδες αυτές είναι ανοιχτές, συγκεντρώνονται και λειτουργούν με ευθύνη της γραμματείας του Τμήματος και οι προτάσεις τους αξιοποιούνται για τη διαμόρφωση των επεξεργασιών του Τμήματος

7. Οι επεξεργασίες των Τμημάτων και των Επιτροπών καθίστανται πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ μετά την έγκρισή τους από την ΚΕ, ή από την ΠΓ, αν υπάρχει ανάγκη άμεσης τοποθέτησης του κόμματος.

Τα τμήματα ως βοηθητικές επιτροπές της ΚΕ συγκροτούνται για την επεξεργασία θέσεων που εγκρίνονται από την ΚΕ και νομοσχεδίων για τη διευκόλυνση της ΚΟ. Παράλληλα συγκροτούν δίκτυα και θεματικές ομάδες για την εμβάθυνση των πολιτικών του κόμματος.Προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους είναι ανάγκη να είναι ευέλικτα και να συγκαλούνται άμεσα. Ταυτόχρονα να μην υποκαθιστούν τα δίκτυα και τις θεματικές ομάδες. Τέλος, επειδή τα τμήματα, είναι βοηθητικές επιτροπές της ΚΕ, είναι λογικό η ΚΕ να επιλέγει τους συντονιστές/τριες.

2η πρόταση:

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής συγκροτούνται Τμήματα ως βοηθητικές επιτροπές της ΚΕ για τη θεματική επεξεργασία της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκροτούνται με δημόσιο κάλεσμα, σε συνέλευση όπου και αναδεικνύεται κατόπιν εκλογικής διαδικασίας η Γραμματεία του Τμήματος. Ο συντονιστής/τρια και ο αναπληρωτής/τρια αναδεικνύονται από τη γραμματεία του Τμήματος. Η γραμματεία ενός τμήματος είναι δυνατόν να αποτελείται το λιγότερο από 9 και το περισσότερο από 21 μέλη.

Στα Τμήματα μπορούν να συμμετέχουν μετά από πρόσκληση του τμήματος για το ειδικό αντικείμενο ή θέμα και μη μέλη του κόμματος. Τα τμήματα μπορούν να προκαλούν σε συνεννόηση με την Π.Γ. θεματικές συνεδριάσεις της ΚΕ με βάση εισηγήσεις των Τμημάτων

Η συγκρότηση των τμημάτων με ανοικτό κάλεσμα και η εκλογή γραμματειών των τμημάτων διασφαλίζει το ρόλο τους ως η φωνή του κόμματος και της κοινωνίας στην παραγωγή πολιτικών θέσεων και στη λήψη των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής και των Τομέων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο δεν καταργείται το δημοκρατικό δικαίωμα της επιλογής από τα μέλη και αποφεύγεται η "ιεραρχική" οργάνωση χωρίς περιορισμό του αδιαμεσολάβητου διαλόγου εντός του κόμματος.

7η διάταξη

Άρθρο 23: εθνικό συμβούλιο

1η πρόταση:

1. Μία φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε απαιτείται συγκαλείται το Εθνικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το οποίο έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

2. Το Εθνικό Συμβούλιο αποτελείται από:

(α) τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής,

(β) εκπροσώπους εκλεγμένους απευθείας από τα μέλη του κόμματος ανά Περιφέρεια, ανάλογα με τον αριθμό των μελών των οργανώσεων της οικείας περιφέρειας

(γ) της/τις υπουργούς και υφυπουργούς, της/της γενικούς/ές και ειδικούς/ές γραμματείς, της/της ευρωβουλευτές/τριες και της/της βουλευτές/τριες, που είναι μέλη του κόμματος,

(δ) της/τις περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και δημάρχους που είναι μέλη του κόμματος,

(ε) της/τις εκλεγμένους/ες στα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και επιμελητήρια που είναι μέλη του κόμματος,

(στ) της/τις συντονιστές/τριες των τμημάτων,

(ζ) εκπροσώπους της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

3. Οι εκπρόσωποι ανά περιφέρεια εκλέγονται ταυτόχρονα με τη διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των ΟΜ για το συνέδριο από ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλη την περιφέρεια.

Το εθνικό συμβούλιο με γνωμοδοτικό χαρακτήρα δίνει τη δυνατότητα οργανωμένης επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της ΚΕ και σε πολιτικά στελέχη του κόμματος με το σύνολο της Κ.Ο., στελέχη της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του συνδικαλιστικού κινήματος και των κοινωνικών κινημάτων. Είναι ένας χώρος ανταλλαγής εμπειριών και κατάθεσης διαφορετικών προσεγγίσεων για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών πρωτοβουλιών του κόμματος. Η επικοινωνία και αλληλοενημέρωση ήταν άλλωστε μία από τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στο παρελθόν και ιδιαίτερα στη διάρκεια της κυβερνητικής περιόδου.

2η πρόταση:

Κατάργηση του άρθρου 23 για την ίδρυση εθνικού συμβουλίου

Η λειτουργία του εθνικού συμβουλίου ενδέχεται να επικαλύπτει τη λειτουργία της ΚΕ ως ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου του κόμματος, πολύ περισσότερο που στη σύνθεση της προβλέπεται η συμμετοχή σημαντικού αριθμού βουλευτών. Επιπλέον ενέχει τον κίνδυνο δυισμού σε κρίσιμα θέματα. Είναι εξαιρετικά πιθανό οι δημοσιοποιημένες γνωμοδοτήσεις του εθνικού συμβουλίου να οδηγήσουν σε σοβαρές κρίσεις το Κόμμα, όταν αυτές έρθουν σε αντίθεση με αποφάσεις αιρετών οργάνων.

8η διάταξη

Άρθρο 30 & 2: ισάριθμη αντιπροσώπευση των φύλων (προσθήκη)

1η πρόταση

Η ισάριθμη αντιπροσώπευση των φύλων δεν αφορά στη σταυροδοσία κατά την εκλογή των οργάνων

Στα όργανα,ανεξαρτήτου σταυροδοσίας, θα υπάρχει ισάριθμη αντιπροσώπευση φύλων. Πρόκειται για μία τομή και είμαστε το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που το προτείναμε, το αποφασίσαμε και θα το εφαρμόσουμε. Προφανώς η απόφαση για 50 -50 αφορά την τελική σύνθεση των οργάνων και δεν μπορεί να αφορά την ελεύθερη επιλογή υποψηφίων κατά την σταυροδοσία. Δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη επιβολής ορίου σταυροδοσίας ανά φύλο. Η πρόταση μας συνάδει με τις βασικές αρχές της ελεύθερης βούλησης στην επιλογή υποψηφίων.

2η πρόταση (προσθήκη στο παραπάνω άρθρο)

Η ισάριθμη αντιπροσώπευση των φύλων τηρείται και κατά την εκλογή των οργάνων με την υιοθέτηση ορίου σταυροδοσίας ανά φύλο στο ήμισυ των σταυρών που θα αποφασίζεται κάθε φορά

Το όριο σταυροδοσίαςισχύει κατά την εκλογή όλων των οργάνων και είναι δημοκρατικό μέτρο για την αντιπροσωπευτική τους σύνθεση. Το φύλο είναι σημαντικός παράγοντας για τη δημοκρατική σύνθεση των οργάνων. Η εξαίρεσή του διαιωνίζει το φαινόμενο της πριμοδότησης του κυρίαρχου φύλου, υποθάλπει τη δυσαρέσκεια για τη συμμετοχή των εκλεγμένων «με ποσόστωση» γυναικών στα όργανα και αναπαράγει επιχειρήματα για μια δήθεν αντικειμενική αξιοκρατία που δεν έχει φύλο, τάξη, χρώμα, κλπ. Η πρόταση είναι ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης Γυναικών.

9η διάταξη

Άρθρο 46: δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων

1η πρόταση:

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων του παρόντος καταστατικού, δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τα όργανα και τα αξιώματα του κόμματος έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του κόμματος στο αντίστοιχο επίπεδο (πανελλαδικά, περιφέρεια, νομός, ΟΜ). Οι απώτατες προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει κάποιος/α να έχει γίνει μέλος του κόμματος για να συμμετέχει σε συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία (συνέδριο, νομαρχιακή συνδιάσκεψη, εκλογοαπολογιστική συνέλευση ΟΜ κ.ο.κ.) καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της ΚΕ.

Το ασυμβίβαστο στην εκλογή των οργάνων θα στερήσει την ΚΕ από την πολιτική εμπειρία των στελεχών του κόμματος. Είναι για παράδειγμα, λάθος ο/η συντονιστής/στρια μιας μεγάλης νομαρχιακής να μην έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην Κ.Ε. Ταυτόχρονα θα στερήσει τα υπόλοιπα όργανα λήψης αποφάσεων από τα μέλη του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου και θα οδηγήσει σε μια κομματική ιεραρχία νέας μορφής τη στιγμή που όλη η προσπάθεια του νέου καταστατικού είναι η ενδυνάμωση των μελών του κόμματος

2η πρόταση:

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων του παρόντος καταστατικού, δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τα όργανα και τα αξιώματα του κόμματος έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του κόμματος στο αντίστοιχο επίπεδο (πανελλαδικά, περιφέρεια, νομός, ΟΜ). Τα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε ένα όργανο εκ των Κ.Ε., Ν.Ε. και Συντονιστικά των Ο.Μ. Μεταβατικά η διάταξη ισχύει από την πρώτη εκλογική διαδικασία των Ν.Ε. και των Συντονιστικών των Ο.Μ.Οι απώτατες προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει κάποιος/α να έχει γίνει μέλος του κόμματος για να συμμετέχει σε συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία (συνέδριο, νομαρχιακή συνδιάσκεψη, εκλογοαπολογιστική συνέλευση ΟΜ κ.ο.κ.) καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της ΚΕ.

Η συμμετοχή κάθε μέλους μας σε ένα όργανο αντιμετωπίζει την κομματική πολυθεσία και συμβάλει στην αξιοποίηση περισσότερων συντρόφων στην πολιτική δουλειά του κόμματος μας. Η συμμετοχή των Συντονιστών/στριών των Ο.Μ. στις Ν.Ε. προβλέπεται θεσμικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού.

Η διάταξη θα έχει μεταβατική περίοδο και θα εφαρμοστεί στην πρώτη εκλογή των Ν.Ε. και των Συντονιστικών των Ο.Μ

Πηγή


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια