HCN Fiber Connected

Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News


Ακολουθήστε το Kapa News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις με καθημερινή ενημέρωση


«Κούρεμα» στην παρακράτηση χρημάτων από την εφορία για τους συνεπείς οφειλέτες


«Μπόνους» στους φορολογούμενους που εξυπηρετούν κανονικά τις οφειλές τους στην Eφορία με ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας και μείωση του ποσού που τους παρακρατείται σε περίπτωση είσπραξης χρημάτων ή μεταβίβασης ακινήτου σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και η ΑΑΔΕ.

Βασικό κριτήριο για το ξεμπλοκάρισμα των διαδικασιών για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας και την «ταμειακή ανάσα» μέσω του περιορισμού του ύψους των παρακρατούμενων οφειλών είναι ο βαθμός συνέπειας του φορολογούμενου και οι «ασφαλιστικές δικλείδες» για την έγκαιρη αποπληρωμή των οφειλών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο για την επιβράβευση των συνεπών φορολογούμενων προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

Εξπρές διαδικασίες για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για αυτούς που έχουν βεβαιωμένες οφειλές και το προφίλ τους με βάση την ανάλυση κινδύνου των φορολογικών αρχών δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια καταβάλλουν τους φόρους χωρίς καθυστέρηση.

Κλιμακωτή μείωση του ποσοστού της παρακράτησης επί των χρημάτων που εισπράττονται η επί του τιμήματος πώλησης του ακινήτου για όσους έχουν εντάξει τις οφειλές τους στην εφορία σε ρύθμιση και την εξυπηρετούν κανονικά. Το ποσοστό παρακράτησης θα περιορίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό των δόσεων που αποπληρώνονται κανονικά και το ύψος του υπόλοιπου χρέους.

Σημειώνεται ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς η εφορία προχωρά σε αυτόματη παρακράτηση των οφειλών μέσω του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας ακόμα και για όσους έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης των οφειλών τους και πληρώνουν κανονικά τις μηνιαίες δόσεις. Σημειώνεται ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ζητά την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για να εισπράξει χρήματα από το Δημόσιο (εφάπαξ, κοινωνικές παροχές, αμοιβές για εκτέλεση έργου κ.ά.) ή να μεταβιβάσει ακίνητο και έχει βεβαιωμένες οφειλές άνω των 30 ευρώ η εφορία παρακρατεί ποσό ίσο με 10% έως 100% επί των χρημάτων και μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων προς στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση για τμηματική καταβολή.

Εάν δεν υπάρχει καμία οφειλή η έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας είναι μια απλή υπόθεση και τελειώνει με λίγα κλικ στον υπολογιστή ή το τάμπλετ . Αν όμως υπάρχει βεβαιωμένη οφειλή το θέμα περιπλέκεται. Η βεβαίωση του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ «μπλοκάρει» τους φορολογούμενους που θέλουν να πάρουν φορολογική ενημερότητα. Όσοι έχουν βεβαιωμένες οφειλές ακόμη και εάν δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες θα πρέπει να περάσουν από την εφορία για να πάρουν φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτων. Εάν ο φορολογούμενος οφείλει έως 30 ευρώ (βεβαιωμένα χρέη στον ΑΦΜ του ή οφειλές για τις οποίες έχει την ευθύνη καταβολής), και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης ενημερότητας (έχουν υποβληθεί η απαιτούμενες δηλώσεις, δεν υπάρχει δέσμευση χορήγησης), μπορεί να λάβει αποδεικτικό ενημερότητας διαδικτυακά για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός της είσπραξης χρημάτων και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.

Στην περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ακόμα και εάν βρίσκονται σε ενήμερη ρύθμιση εκδίδεται ηλεκτρονικά ενημερότητα για όλες τις άλλες χρήσεις πλην της είσπραξης χρημάτων και της μεταβίβασης ακινήτων. Για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις οι φορολογούμενοι θα πρέπει να περάσουν από την Εφορία, η οποία θα παρακρατήσει από το τίμημα μεταβίβασης του ακινήτου τη συνολική οφειλή. Το myAADE όμως δεν εκδίδει φορολογική ενημερότητα διαδικτυακά, ακόμα και στην περίπτωση όπου υπάρχουν απλώς βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, εφόσον η ενημερότητα ζητείται για μεταβίβαση ακινήτου και είσπραξη χρημάτων.

Επισημαίνεται ότι εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με την οποία παρέχονται πρόσθετες διευκρινήσεις και οδηγίες για την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλών προβλέπει τα εξής:

  • Το αποδεικτικό ενημερότητας δύναται να χορηγείται στο φορολογούμενο ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακή Κοινοποίηση» της προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet, στην οποία ο φορολογούμενος έχει πρόσβαση με τους προσωπικούς του κωδικούς.
  • Στις περιπτώσεις που το τίμημα από τη μεταβίβαση ακινήτου καλύπτει την αντικειμενική αξία αυτού αλλά δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις Βεβαιώσεις Οφειλής προς τη ΔΟΥ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, από αυτό ικανοποιούνται συμμέτρως οι απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης και οι απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ, μετά την ολοσχερή εξόφληση των φόρων κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τη χορήγηση των πιστοποιητικών. Ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να αποδώσει στη Φορολογική Διοίκηση το ποσό του τιμήματος έως την ολοσχερή εξόφληση του συνόλου των οφειλόμενων φόρων κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής - κατά περίπτωση - που αφορούν το συγκεκριμένο φάκελο (υπόθεση) απόκτησης του μεταβιβαζόμενου ακινήτου καθώς και του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει τον μεταβιβάζοντα για τα ακίνητα/δικαιώματα που του ανήκουν. Εφόσον το τίμημα επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση των ανωτέρω οφειλών και απομένει υπόλοιπο, το υπόλοιπο του τιμήματος αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση και τον e-ΕΦΚΑ συμμέτρως.
  • Η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα. Σε κάθε περίπτωση για την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας σε παρελθόντα χρόνο και όχι πέραν των τριών μηνών πριν από το χρόνο έκδοσής πέραν του ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησής κατά το χρονικό σημείο στο παρελθόν, πρέπει να ελέγχεται η συνδρομή του συνόλου των προϋποθέσεων χορήγησης κατά το χρόνο έκδοσής του. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος του «αποδεικτικού ενημερότητας σε παρελθόντα χρόνο» είναι ίδια («ταυτόσημη») με την ημερομηνία έκδοσής του και συνεπώς ισχύει μόνο κατά την ημερομηνία έκδοσής του
  • Δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας στη διανομή ή ανταλλαγή κοινών ακινήτων, τη σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή την τροποποίηση αυτών, εφόσον τουλάχιστον ένας από τους συμβαλλόμενους στις ως άνω πράξεις είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης της Φορολογικής Διοίκησης θα αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου αξίας τουλάχιστον ίσης με την αξία του εμπράγματου δικαιώματος που είχε, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτου, και, στην περίπτωση που την υπερβαίνει, όχι μεγαλύτερης κατά ποσοστό 10% της αξίας του εμπράγματου δικαιώματος που είχε.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2023 θα υπάρξει ενοποίηση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ένα πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας» που θα εκδίδεται ηλεκτρονικά με εξπρές διαδικασίες. Η αίτηση από τον ενδιαφερόμενο θα υποβάλλεται σε ειδική πλατφόρμα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Το νέο πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας και θα είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση ενώ θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται.


Πηγή


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια