HCN Fiber Connected

Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News


Ακολουθήστε το Kapa News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις με καθημερινή ενημέρωση


Έρχονται έλεγχοι από την Εφορία βάσει δαπανών και καταθέσεων


Ελέγχους των δαπανών που έγιναν πέρυσι ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και εφόσον διαπιστωθεί αποκρυπτέα ύλη τότε θα επιβάλλονται φόροι κατ’ εκτίμηση και θα είναι στο χέρι του υπόχρεου να αποδείξει το αντίθετο!

Τράπεζες, ΔΕΚΟ και άλλες επιχειρήσεις έχουν περιθώριο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ στοιχεία για τις αποταμιεύσεις, δαπάνες και άλλες συναλλαγές που ενδεχομένως να φωτογραφίζουν επιπλέον εισοδήματα από αυτά που δηλώνονται στην Εφορία.

Για την αποκάλυψη φορολογητέας ύλης οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα εστιάσουν τους ελέγχους στις ακόλουθες κατηγορίες:

■ Τα ποσά των τόκων των καταθέσεων και των repos που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος και ο φόρος που παρακρατήθηκε.

■ Στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά εντός του έτους (2022) εμφάνισαν κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ.

■ Τα μερίσματα που καταβλήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός του 2022, για τα οποία κοινοποιεί τα σχετικά στοιχεία η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ).

■ Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing) για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων (στεγαστικά, καταναλωτικά κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβληθέντων τόκων, τόκων υπερημερίας κ.λπ.

■ Τα στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας

■ Το κόστος των νοσηλίων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.

■ Το κόστος των διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία.

■ Το κόστος της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας.

■ Το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

■ Το κόστος της ύδρευσης, για τους πελάτες που η ετήσια κατανάλωση νερού υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ

Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί τα εργαλεία του αμερικανικού φοροελεγκτικού συστήματος IRS (Internal Revenue Service) σε συνδυασμό με το άρθρο 33 του Κώδικα φορολογικών διαδικασιών που προβλέπει τον καταλογισμό φόρων κατ’ εκτίμηση από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες (τις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα).

Προτεραιότητα παίρνουν υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τις οποίες ισχύει μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

■ Προκύπτει αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις).

■ Παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου (ατομικά και οικογενειακά) ή/και της επιχείρησης στην οποία μπορεί να συμμετέχει.

■ Τα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα αποτελέσματα.

■ Δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία ΚΒΣ/ΚΦΑΣ.

■ Υφίστανται πληροφορίες για παράνομα ή/και αδήλωτα εισοδήματα/αγορές/δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές).

Αφού κοινοποιηθεί η εντολή ελέγχου, ο φορολογούμενος θα πρέπει μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ημερών να προσκομίσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να δικαιολογήσει τις πρωτογενείς καταθέσεις των λογαριασμών του σε βάθος.

Εν συνεχεία και μετά το πέρας της επεξεργασίας των στοιχείων που προσκομίστηκαν, οι ελεγκτικές αρχές κοινοποιούν το Προσωρινό Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου.

Στο σημείωμα αυτό αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που έχει λάβει υπόψη του ο έλεγχος, ενώ γι’ αυτά που έχει απορρίψει θα πρέπει να αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο δεν έγιναν αποδεκτά. Σε αυτό το στάδιο και στην προσπάθεια διασφάλισης του Δημοσίου, δύναται η ελεγκτική υπηρεσία να προχωρήσει, μέσω των εισαγγελικών αρχών, σε δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ελεγχομένου (τραπεζικοί λογαριασμοί, μετοχές, ακίνητα κ.λπ.). Τα παραπάνω παραμένουν δεσμευμένα έως την οριστική περαίωση του ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, ο ελεγχόμενος μπορεί να ζητήσει και αντίγραφα των εγγράφων στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος (π.χ. το ιστορικό των τραπεζικών κινήσεων που διαθέτει ο έλεγχος).

Με την κοινοποίηση ο ελεγχόμενος έχει στη διάθεσή του 20 ημέρες προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις σχετικά με τις διαπιστώσεις του ελέγχου. Με την παρέλευση του 20ημέρου, η ελεγκτική αρχή έχει έναν μήνα προκειμένου να επεξεργαστεί τα νέα στοιχεία και να κοινοποιήσει την Εκθεση Ελέγχου Προσδιορισμού Φόρου. Από τη στιγμή της κοινοποίησης και μετά, το ποσό που έχει προκύψει βεβαιώνεται στις οφειλές του φορολογουμένου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια