HCN Fiber Connected

Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News


Ακολουθήστε το Kapa News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις με καθημερινή ενημέρωση


Εκκλησία της Κύπρου: «Ναι» στο μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των μαθητών


Επιβεβλημένο θεωρεί το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα παιδιά, η Εκκλησία της Κύπρου, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, αρκεί το περιεχόμενο να είναι προσαρμοσμένο στην ηλικία των μαθητών και  οι εκπαιδευτικοί να έχουν επιμορφωθεί σχετικά. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση, που εξέδωσε η Εκκλησία της Κύπρου, αφού ολοκληρώθηκε η συνεδρία της Ιεράς Συνόδου χθες, 18 Σεπτεμβρίου 2023, το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των μαθητών θεωρείται απαραίτητο.

Ειδικότερα, όπως καταγράφεται στα συμπεράσματα της συνεδρίας, είναι επιβεβλημένη η καθοδήγηση των παιδιών στο σχολείο, σχετικά με το θέμα της σεξουαλικής αγωγής, καθώς είναι από πολύ νωρίς εκτεθειμένα σε κάθε είδους πληροφόρηση αλλά και παραπληροφόρηση από το διαδίκτυο.

Αναγνωρίζεται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη ενημέρωσης και προστασίας των παιδιών, με την προϋπόθεση, η διδασκόμενη ύλη να είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία τους.

Υπερβολές από διαδόσεις φημών η ανησυχία των γονέων

Σε υπερβολές από διαδόσεις φημών, οι οποίες απέχουν από την πραγματικότητα, θεωρεί η Ιερά Συνοδος της Κύπρου την ανησυχία των γονέων.

Στον αντίποδα, προτείνει τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος από ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς. Όπως υπογραμμίζεται, θα αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης μέριμνας από πλευράς Εκκλησίας, η ορθή διδασκαλία και πληροφόρηση για το θέμα σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Η σύμφωνη γνώμη των γονέων καθώς και τα ήθη αλλά και οι γενικότερες ευαισθησίες της κοινωνίας, θα λαμβάνονται υπόψη στις αλλαγές των αναλυτικών προγραμμάτων, όπως έχει ήδη δεσμευτεί η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Επιπλέον, η Ιερά Σύνοδος απηύθυνε πρόσκληση στην υπουργό, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα και να ληφθεί η τελική απόφαση.

Κλείνοντας, εκφράζοντας την οδύνη της για τις πρόσφατες καταστροφές λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα, η Εκκλησία της Κύπρου καλεί την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου το ποίμνιο να συνδράμει πλουσιοπάροχα, προκειμένου να υποστηριχθεί η «μητέρα Πατρίδα».

Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου:

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023, στὴν τρίτη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

Ἀσχολήθηκε λεπτομερῶς μὲ τὸ θέμα τοῦ μαθήματος τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς στὰ σχολεῖα μας καὶ κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι ὅταν τὰ παιδιὰ ἀπὸ πολὺ μικρῆς ἡλικίας εὑρίσκονται ἐκτεθειμένα σὲ κάθε εἴδους πληροφόρηση καὶ παραπληροφόρηση ἀπὸ τὸ διαδίκτυο εἶναι ἐπιβεβλημένη ἡ ὑπεύθυνη σχολικὴ καθοδήγησή τους στὸ θέμα αὐτό. Θὰ πρέπει τὰ παιδιὰ νὰ ἐνημερώνονται γιὰ νὰ προστατεύονται. Αὐτό, βέβαια, προϋποθέτει τὴν προσφορὰ τῆς ὕλης κατὰ τὴν ἡλικιακὴ δεκτικότητα τῶν παιδιῶν.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θεωρεῖ ὅτι μέρος τῶν ἀνησυχιῶν γονέων καὶ ἄλλων κοινωνικῶν ὁμάδων ὀφείλεται σὲ ὑπερβολὲς ἀπὸ διαδόσεις οἱ ὁποῖες δὲν ἀνταποκρίνονται στὴν πραγματικότητα. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ἐπιβάλλεται εἶναι ὅπως τὸ μάθημα διδάσκεται ἀπὸ ἐκπαιδευτικοὺς εἰδικὰ καταρτισμένους πρὸς τοῦτο καὶ ὅπως μὴ προσκαλοῦνται στὰ σχολεῖα ὁμάδες οἱ ὁποῖες θὰ ἐπιβάλλουν μία ἰδεολογία μᾶλλον παρὰ θὰ συμβάλλουν στὴν ἐμπέδωση ὅσων περιλαμβάνονται στὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα τοῦ μαθήματος.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δηλώνει ὅτι θὰ ἐπαγρυπνεῖ γιὰ τὸ περιεχόμενο καὶ τὸν τρόπο προσφορᾶς τοῦ μαθήματος σ’ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης. Σημείωσε μὲ ἱκανοποίηση τὴν ὑπόσχεση τῆς Ἐντίμου Ὑπουργοῦ Παιδείας ὅτι σὲ κάθε ἀλλαγὴ τῶν ἀναλυτικῶν προγραμμάτων θὰ λαμβάνονται ὑπόψη ἡ σύμφωνος γνώμη τῶν γονέων, τὰ ἤθη καὶ οἱ γενικὲς εὐαισθησίες τῆς κοινωνίας.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θὰ καλέσει σὲ προσεχὴ συνεδρία της τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας γιὰ ἐνημέρωση καὶ λήψη τελικῆς ἀποφάσεως. Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο ὅτι τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τὸν πληροφόρησε ὅτι ἔναντι τῆς ἀργίας τῆς ἑορτῆς τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου τὴν ὁποία ζήτησε νὰ καταργηθεῖ προκειμένου νὰ κερδηθεῖ διδακτικὸς χρόνος γιὰ τοὺς μαθητές, ἑτοιμάζεται πρόταση γιὰ ἀνταλλαγὴ τῆς ἀργίας αὐτῆς μὲ τὴν 7η Ἰανουαρίου.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θεωρεῖ ὡς ἐμπαιγμὸ τὴν πρόταση αὐτὴ ποὺ καταστρατηγεῖ τὸ νόημα τῆς προταθείσης κατάργησης μιᾶς θρησκευτικῆς ἀργίας. Καλεῖ, ὡς ἐκ τούτου, ὅλους τοὺς ἐνδιαφερομένους φορεῖς νὰ κατανοήσουν πὼς ὅταν ὡς Κράτος ἔχουμε τὸν μικρότερο διδακτικὸ χρόνο σ’ ὅλη τὴν Εὐρώπη ἐκεῖνο ποὺ προέχει εἶναι ἡ ὅσον τὸ δυνατὸν ἀρτιότερη κατάρτιση τῶν μαθητῶν καὶ ὄχι ἱκανοποίηση συνδικαλιστικῶν διεκδικήσεων Ἐνέκρινε τὸ πρόγραμμα ἐπιμόρφωσης τῶν Ἱερέων, τὸ ὁποῖο κατήρτισε, κατόπιν ἐντολῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ Θεολογικὴ Σχολή.

Τὸ πρόγραμμα εἶναι διετές, τὰ δὲ μαθήματα θὰ προσφέρονται ἀπὸ εἰδικοὺς πανεπιστημιακοὺς καθηγητὲς τόσο ἀπὸ τὴν Κύπρο ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. 4)

Ὅρισε, μὲ κλήρωση, τὰ μέλη τοῦ Ἑξαμελοῦς Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, γιὰ τὸ νέο ἔτος, ὡς ἀκολούθως: α) Μέλη: Οἱ Μητροπολίτες Κιτίου, Λεμεσοῦ, Μόρφου, Κωνσταντίας, Ταμασοῦ καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος. β) Ἀναπληρωτές: Οἱ Μητροπολίτες Πάφου, Κυρηνείας, Κύκκου, Τριμυθοῦντος καὶ οἱ Ἐπίσκοποι Καρπασίας καὶ Ἀρσινόης. 5) Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέτασε μὲ ὁδύνη τὸ μέγεθος τῶν καταστροφῶν ἀπὸ τὴν πρόσφατη θεομηνία ποὺ ἔπληξε πλεῖστες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπεφάσισε τὴν διεξαγωγὴ ἐράνου πρὸς ἀνακούφισιν τῶν πληγέντων, σ’ ὅλους τοὺς ναοὺς τῆς Κύπρου, τὴν προσεχὴ Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2023. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος κάνει ἔκκληση πρὸς ὅλους νὰ συνδράμουν μὲ πλουσιοπάροχη εἰσφορὰ στὸ μεγάλο πρόβλημα ποὺ δημιουργήθηκε στὴ μητέρα Πατρίδα. Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου.


Πηγή


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια