Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News

Στη συγχώνευση των Ανεξάρτητων Αρχών που έχουν φθάσει σχεδόν τις 30 προσανατολίζεται το Μαξίμου


Σε μια στοχευμένη πολιτική συγχωνεύσεων και καταργήσεων Ανεξάρτητων Αρχών αναμένεται να προβεί το προσεχές χρονικό διάστημα η κυβέρνηση καθώς ο αριθμός τους έχει φθάσει πλέον περίπου τις 30 όταν οι συνταγματικά κατοχυρωμένες είναι μόλις 5.

Η εκκαθάριση όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές θα γίνουν με μεγάλη προσοχή για να μην υπάρξουν κατηγορίες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή οποιονδήποτε άλλο φορέα για πρόχειρους σχεδιασμούς και παρεμβάσεις.

Καταρχάς θα υπάρξει μια εκ νέου αποσαφήνιση του ρόλου που έχει η κάθε μια Αρχή ώστε οι τυχόν ενστάσεις που θα προκύψουν να είναι οι λιγότερες δυνατές. Παράλληλα εννοείται πως δεν υπάρχει στα κυβερνητικά πλάνα σκέψη για τη δημιουργία νέων Αρχών μετά την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που συγκροτήθηκε μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και μετά την απόφαση να μετατραπεί σε ανεξάρτητη Αρχή και η Επιθεώρηση Εργασίας όπως προβλέπεται στον νέο νόμο του υπουργείου Εργασίας που επιψηφίστηκε μεσοβδόμαδα από τη Βουλή.

Επικεφαλής του σχεδίου για τη ρύθμιση του τοπίου των Ανεξάρτητων Αρχών έχει τεθεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος και η σχετική συζήτηση αναμένεται να ανοίξει εντός του τρέχοντος έτους.

Κάθε ανεξάρτητος φορέας θα αξιολογηθεί και θα αποσαφηνιστεί αναφορικά με το εάν και κατά πόσο οι αρμοδιότητές του επικαλύπτονται από άλλες υπηρεσίες (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών), εάν κάποιες από αυτές είναι στην πράξη ανενεργές αλλά και πόσο κοστίζει η κάθε μια στο ελληνικό Δημόσιο.

Αυτή τη στιγμή συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές είναι οι εξής:

  • η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  • το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
  • η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
  • το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
  • ο Συνήγορος του Πολίτη.

Τα μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών επιλέγονται, σύμφωνα με το άρθρο 101Α παρ. 2 του Συντάγματος, από τη Διάσκεψη των Προέδρων με ομοφωνία ή, σε περίπτωση που αυτή δεν είναι εφικτή, με πλειοψηφία των 4/5 των μελών της. Επίσης η Διάσκεψη των Προέδρων ασκεί κοινοβουλευτική εποπτεία στις εν λόγω Ανεξάρτητες Αρχές.

Μη συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.), η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων, η Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.), η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Δ.Α.), η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και ο ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων


Πηγή


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια