HCN Fiber Connected

Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News


Ακολουθήστε το Kapa News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις με καθημερινή ενημέρωση


Οι μισθοί και οι παροχές των ευρωβουλευτών – Πόσα χρήματα παίρνουν;


Όλο και πιο κοντά είναι οι ευρωεκλογές 2024, που θα διεξαχθούν τον προσεχή Ιούνιο.

Οι κάλπες αυτές θα αναδείξουν τους ευρωβουλευτές των χωρών-μελών της ΕΕ που θα διαμορφώσουν την επόμενη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως είναι γνωστό, συνολικά 720 ευρωβουλευτές θα εκλεγούν τον Ιούνιο του 2024, 15 περισσότεροι σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές. Κατά γενικό κανόνα, ο αριθμός των ευρωβουλευτών αποφασίζεται πριν από κάθε εκλογική διαδικασία. Σημειώνεται ότι το σύνολο δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 750 συν τον πρόεδρο. Από την Ελλάδα θα εκλεγούν 21 ευρωβουλευτές.

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το οικονομικό σκέλος των ευρωεκλογών και συγκεκριμένα οι μισθοί και οι παροχές των ευρωβουλευτών.

Ποιος είναι ο μισθός των ευρωβουλευτών

Σύμφωνα με όσα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν γενικά τον ίδιο μισθό, σύμφωνα με το ενιαίο καθεστώς που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2009.

Ο μηνιαίος μισθός των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέρχεται, πριν από την αφαίρεση του φόρου, σύμφωνα με το ενιαίο καθεστώς, σε 10.075,18 ευρώ, από 1ης/7/2023. Ο μισθός προέρχεται από τον Προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και υπόκειται σε φόρο της ΕΕ και σε ασφαλιστικές εισφορές, μετά την παρακράτηση των οποίων ο μισθός ανέρχεται σε 7.853,89 ευρώ. Τα κράτη-μέλη μπορούν, επίσης, να υποβάλλουν τον μισθό σε εθνικούς φόρους. Ο βασικός μισθός έχει οριστεί στο 38,5% του βασικού μισθού δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις: Οι βουλευτές που ασκούσαν εντολή στο Κοινοβούλιο πριν από τις εκλογές του 2009 είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν να διατηρήσουν το προηγούμενο εθνικό σύστημα αποδοχών, μεταβατικής αποζημίωσης και συντάξεων.

Όπως οι βουλευτές των εθνικών Κοινοβουλίων, έτσι και οι ευρωβουλευτές που θα προκύψουν από την εκλογική αναμέτρηση του 2024 θα λαμβάνουν αποζημιώσεις για την κάλυψη εξόδων που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων.

Αναλυτικά:

Αποζημίωση γενικών εξόδων

Αυτή η αποζημίωση αποσκοπεί στην κάλυψη εξόδων στο κράτος-μέλος εκλογής, όπως τα έξοδα διοίκησης του γραφείου του βουλευτή, τα τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη, καθώς και την αγορά, λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρονικού και τηλεματικού εξοπλισμού. Η απoζημίωση μειώvεται κατά τo ήμισυ για τoυς βoυλευτές πoυ απoυσιάζoυv αδικαιoλόγητα στις μισές τoυλάχιστov ημέρες τωv συvόδωv (από Σεπτέμβριο μέχρι Αύγουστο). Το ποσό αυτής της αποζημίωσης ανέρχεται στα 4.950 ευρώ μηνιαίως για το 2024.

Έξοδα ταξιδίου

Οι περισσότερες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως οι σύνοδοι της Ολομέλειας και οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των πολιτικών ομάδων, διεξάγονται στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Το πραγματικό κόστος των εισιτηρίων που αγοράζουν οι βουλευτές για να παραστούν στις εν λόγω συνεδριάσεις επιστρέφεται σε αυτούς κατόπιν προσκομίσεως των σχετικών δικαιολογητικών έως την τιμή αεροπορικού εισιτηρίου διακεκριμένης θέσης «Δ» ή παρόμοιας, την τιμή σιδηροδρομικού εισιτηρίου πρώτης θέσης ή σε κατ’ αποκοπή ποσό 0,58 ευρώ ανά χιλιόμετρο (με ανώτατο όριο τα 1.000 χιλιόμετρα) για τα ταξίδια με αυτοκίνητο, επιπλέον των κατ’ αποκοπή αποζημιώσεων που υπολογίζονται σε συνάρτηση με την απόσταση και τη διάρκεια της αποστολής και προορίζονται να καλύπτουν τα υπόλοιπα έξοδα που συνδέονται με το ταξίδι (για παράδειγμα, διόδια αυτοκινητόδρομων, υπέρβαρο αποσκευών ή έξοδα κράτησης).

Λοιπά έξοδα ταξιδίων

Οι βουλευτές οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να ταξιδεύουν συχνά εκτός ή εντός του κράτους-μέλους εκλογής τους, για σκοπούς άλλους από τις επίσημες συνεδριάσεις (για παράδειγμα, για να παραστούν σε διάσκεψη ή για να πραγματοποιήσουν επίσκεψη εργασίας).

Εν προκειμένω, για τις δραστηριότητες εκτός του κράτους-μέλους εκλογής τους οι βουλευτές μπορούν να τύχουν επιστροφής των εξόδων ταξιδίου και στέγασης καθώς και των συναφών εξόδων έως το ποσό των 4.886 ευρώ ετησίως. Για τις δραστηριότητες στο κράτος-μέλος εκλογής τους, επιστρέφονται μόνο τα μεταφορικά έξοδα, με ανώτατο ετήσιο ποσό που καθορίζεται ανά χώρα.

Ημερήσια αποζημίωση

Το Κοινοβούλιο καταβάλλει κατ’ αποκοπή αποζημίωση 350 ευρώ ανά ημέρα για να καλύψει το σύνολο των άλλων εξόδων στα οποία υποβάλλονται οι βουλευτές κατά τις περιόδους κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων, με την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν την παρουσία τους υπογράφοντας έναν από τους επίσημους καταλόγους που έχουν ανοιχτεί για το σκοπό αυτόν.

Η αποζημίωση μειώνεται κατά το ήμισυ εάν οι βουλευτές δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από τις μισές ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση κατά τις ημέρες ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, ακόμη και εάν είναι παρόντες. Για τις συνεδριάσεις που οργανώνονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποζημίωση ανέρχεται σε 175 ευρώ (πάντα υπό την προϋπόθεση της υπογραφής καταλόγου παρουσιών), ενώ τα έξοδα στέγασης επιστρέφονται χωριστά.

Οι βοηθοί των ευρωβουλευτών

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τους βοηθούς τους εντός των ορίων ενός συνολικού κονδυλίου που καθορίζεται από το Κοινοβούλιο και υπό τους όρους που καθορίζονται στο κεφάλαιο 5 των μέτρων εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών.

Το 2024 το διαθέσιμο ανώτατο μηνιαίο ποσό ανέρχεται σε 28.696 € ανά βουλευτή. Το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται στους βουλευτές, αλλά χορηγείται ως μισθός στους βοηθούς που πληρούν τους σχετικούς όρους και διαθέτουν έγκυρη σύμβαση, καθώς και στους Οργανισμούς που έχουν αναλάβει να εισπράττουν τους φόρους επί των μισθών.

Δικαιούνται σύνταξη οι ευρωβουλευτές;

Οι ευρωβουλευτές έχουν το δικαίωμα σύνταξης γήρατος από την ηλικία των 63 ετών. Η σύνταξη ανέρχεται στο 3,5% του μισθού για κάθε πλήρες έτος άσκησης της θητείας και δεν υπερβαίνει το 70% του μισθού συνολικά. Το κόστος αυτών των συντάξεων καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επικουρικό συνταξιοδοτικό καθεστώς που θεσπίστηκε για τους ευρωβουλευτές το 1989 έπαψε να δέχεται νέα μέλη του από τον Ιούλιο του 2009 και εγκαταλείπεται σταδιακά.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια