HCN Fiber Connected

Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News


Ακολουθήστε το Kapa News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις με καθημερινή ενημέρωση


ΔΥΠΑ: Αυξάνεται το επίδομα εργασίας – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι


Λόγω της αύξησης στον κατώτατο μισθό από την 1η Απριλίου, όπως όλα τα επιδόματα της ΔΥΠΑ, έτσι και το επίδομα εργασίας, θα αυξηθεί από τον τρέχοντα μήνα κατά 6,4%. 

Έτσι δικαιούχος του επιδόματος εργασίας κατά τον Απρίλιο με παροχή από τη ΔΥΠΑ ύψους 240 ευρώ (50% του τακτικού επιδόματος) θα δει αύξηση 6,4% ή 15 ευρώ και άρα θα λάβει το ποσό των 255 ευρώ μέχρι τη λήξη της επιδότησης του.

Υπενθυμίζεται πως κάθε δικαιούχος τακτικής επιδότησης ανεργίας μπορεί να να λάβει το 50% του επιδόματος ανεργίας αφού προσληφθεί μέχρι τη λήξη της επιδότησης.

Αυξημένο κατά 6,4% θα είναι και το δώρο Πάσχα το οποίο δικαιούται και θα λάβει μεταξύ 22-26 Απριλίου. Ωστόσο, θα πρέπει ο ίδιος να αιτηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ ότι επιθυμεί τη συνέχιση τη επιδότησης του στο 50%, αλλά -προσοχή!- να υποβάλλει τη σχετική αίτηση σε έως 8 μέρες μετά την πρόσληψη του.

Διαφορετικά, θα χάσει το δικαίωμα του στο 50% της επιδότησης από τη ΔΥΠΑ για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση, αν και θα αμείβεται κατά το ίδιο διάστημα από την επιχείρηση στην οποία προσελήφθει.

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία

Το επίδομα εργασίας είναι μια παροχή που χορηγείται σε όσους λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας ή το βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων και κατά τη διάρκεια της επιδότησής τους προσλαμβάνονται σε θέση μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης σε εργοδότη στον οποίο δεν είχαν απασχοληθεί τα προηγούμενα δύο (2) έτη πριν από την έναρξη της επιδότησής τους.

Στο πλαίσιο της παροχής αυτής οι δικαιούχοι από την πρόσληψή τους εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα τους μειωμένα κατά το ήμισυ έως την λήξη της επιδότησής τους.

Αν κατά τη διάρκεια του επιδόματος εργασίας επέλθει αναστολή, λήξη, ή λύση της εργασιακής σχέσης, τότε αυτό διακόπτεται χωρίς τη δυνατότητα συνέχισης.

Το επίδομα δεν μπορεί να χορηγηθεί πάνω από μια φορά εντός της ίδιας τριετίας.

Οι ημέρες ασφάλισης που βεβαιώνονται από τους εργοδότες κατά τη διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος εργασίας δεν προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό των κρίσιμων διαστημάτων για τη θεμελίωση νέου δικαιώματος επιδόματος ανεργίας.

Το επίδομα χορηγείται για προσλήψεις από 29.12.2022 και εξής.

Το επίδομα χορηγείται σε ασφαλισμένους που:

Λαμβάνουν:

  • τακτική επιδότηση ανεργίας ή
  • τακτική επιδότηση ανεργίας ειδικών κατηγοριών, δηλ. ξεναγών, αποκλειστικών νοσοκόμων, δασεργατών, εκδοροσφαγέων λόγω απομάκρυνσης- διακοπής εργασιών, ή
  • βοηθήματα ανεργίας ανεξαρτήτως και αυτοτελώς απασχολούμενων e-ΕΦΚΑ (– τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε./ τ. ΕΤΑΑ )

2. Αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης ενόσω διαρκεί η επιδότησή τους και πριν από τη λήξη αυτής σε εργοδότη στον οποίο δεν απασχολήθηκαν τα δύο τελευταία έτη πριν από την έναρξη των επιδομάτων ή βοηθημάτων ανεργίας. Δες εδώ την έννοια του “‘ίδιου εργοδότη”.

Κατά τα τελευταία τρία έτη πριν από την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν λάβει κανένα ημερήσιο επίδομα εργασίας.

Δεν μπορούν να υπαχθούν στο επίδομα εργασίας οι ασφαλισμένοι όταν:

  • Είναι ωφελούμενοι σε Πρόγραμμα Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας του ν. 3845/2010, όπως ισχύει
  • Ο εργοδότης στον οποίο προσλαμβάνονται είναι επιχείρηση συζύγου ή συγγενούς α’ ή β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
  • Έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο, ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης για την ένταξη στο επίδομα εργασίας δεν πρέπει να γίνει αργότερα από τη λήξη της αρχικής επιδότησης ή του βοηθήματος ανεργίας. Πρέπει να έχει προηγηθεί η ανστολή της επιδότησης ανεργίας / βοηθήματος ανεργίας κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης της Υπηρεσίας εντός οκτώ (8) ημέρων από την πρόσληψη.

Μετά την υποβολή της δήλωσης για χορήγηση του επιδόματος εργασίας ελέγχεται από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 η πλήρωση των προϋποθέσεων και αναλόγως η αίτηση απορρίπτεται ή δημιουργείται υπαγωγή στο επίδομα εργασίας.

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται κατ’ αρχάς αυτοματοποιημένα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό δεν είναι εφικτό ή επειδή τα αντλούμενα στοιχεία δεν είναι επαρκή τότε ο έλεγχος διενεργείται από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ με βάση τα δικαιολογητικά που καλείται να προσκομίσει ο ασφαλισμένος για την εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της παροχής.

Η καταβολή του επιδόματος εργασίας δεν προϋποθέτει δηλώσεις παρουσίας.

Η ημερομηνία έναρξης του επιδόματος εργασίας είναι η ημερομηνία πρόσληψης του ασφαλισμένου. Η διάρκεια του επιδόματος εργασίας είναι ίση με την υπολειπόμενη διάρκεια της επιδότησης ή (του βοηθήματος) ανεργίας με την οποία αυτό συνδέεται από την ημερομηνία αναστολής έως τη λήξη της.

Το ύψος του ημερήσιο επιδόματος εργασίας είναι ίσο με το ήμισυ του εγκεκριμένου ημερήσιου επιδόματος/βοηθήματος ανεργίας, χωρίς, ωστόσο, να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ασθενείας σε είδος, καθώς υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη από τον εργοδότη.

Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου.

Κατά την χορήγηση του επιδόματος εργασίας που συνδέεται με τακτική επιδότηση ανεργίας και μόνο καταβάλλονται Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.05 έως 31.12. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.01 έως 30.04. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Πάσχα. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται δωδεκάμισι (12,5) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Πάσχα.

Τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους

• κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον η επιδότηση του δεν έχει λήξει και δεν έχει διακοπεί

• η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής (Παρασκευή)

Το επίδομα εργασίας διακόπτεται χωρίς να μπορεί να συνεχιστεί στην περίπτωση που η εργασιακή σχέση ανασταλεί, λήξει ή λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια του επιδόματος εργασίας (είτε πρόκειται για καταγγελία σύμβασης είτε για οικειοθελή αποχώρηση).

Ο ασφαλισμένος οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία ΚΠΑ2

1. εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημέρα που προκύπτει ο λόγος διακοπής και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης, σύμφωνα με τη δήλωση που έχει υποβάλει.

Η έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας για την διακοπή της επιδότησης και η μη είσπραξη επιδομάτων σε διάστημα που έπρεπε διακοπεί το επίδομα εργασίας είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί το ποσό που έχει εισπραχθεί, σε διάστημα που η επιδότηση έπρεπε να έχει διακοπεί πρέπει να επιστραφεί από τον ασφαλισμένο στη ΔΥΠΑ

Εφόσον υπάρχει διακοπή του επιδόματος εργασίας η οποία συντελέστηκε εξαιτίας

• λήξης σύμβασης εργασίας

• λύσης της εργασιακής σχέσης με καταγγελία σύμβασης εργασίας και

δεν έχει λήξει η ανώτατη διάρκεια του επιδόματος ή βοηθήματος ανεργίας με το οποίο συνδέεται το επίδομα εργασίας, ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα συνέχισης της ανασταλείσας επιδότησης ή του βοηθήματος ανεργίας, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα αφαιρουμένων των ημερησίων επιδομάτων εργασίας, εφόσον:

• η αίτηση υποβληθεί εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έγκρισης ένταξης στην αρχική επιδότηση

• πληρούνται και οι προϋποθέσεις χορήγησής της σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

• δεν λύθηκε η εργασιακή σχέση με οικειοθελή αποχώρηση

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια