Το www.kapa-news.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ιστοσελίδας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

ΕΦΚΑ: Στα 1.171,92 ευρώ ο μέσος μισθός

Στα 1.171,92 ευρώ διαμορφώθηκε ο μέσος μισθός τον Αύγουστο του 2019 και στα 49,85 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων.

Στη μερική απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο και ο μέσος μισθός διαμορφώθηκαν στα 24,91 ευρώ και 443,79 ευρώ, αντίστοιχα.

Αυτό προέκυψε, μεταξύ άλλων, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Αύγουστο του 2019 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί, κατά το χρόνο επεξεργασίας.

Επιχειρήσεις - Ασφαλισμένοι

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 284.602 κοινές επιχειρήσεις και 11.118 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανήλθε σε 2.387.026, εκ των οποίων 2.355.235 σε κοινές επιχειρήσεις και 31.791 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,26% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,65% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,77%, ενώ με μερική απασχόληση το 46,98%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 24,18% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 51,29% έως 39 ετών. Επίσης, 66,64% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 66,73% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 60,17%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 20,54% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 20,32% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 36,82%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 88,08% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,19% άλλης χώρας Ε.Ε. και 9,73% χώρας εκτός Ε.Ε. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 88,56% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,20% άλλης χώρας Ε.Ε. και 9,24% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 52,01%, 1,81% και 46,19%.

Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 12,98% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 10,67% των ασφαλισμένων γυναικών.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 50,47% έχει αλβανική υπηκοότητα.

Στους αλλοδαπούς άνδρες, 50,94% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 11,40%, και του Μπανγκλαντές με 5,76%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,80%, είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας με 9,45% και ρουμάνικης με 6,55%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει, ως εξής: Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 22,22% απασχολείται στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 20,60% στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 12,17% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». 21,38% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 19,85% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 11,91% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». 44,13% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 12,26% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 11,67% στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας».

Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας, 44,52% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 13,73% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 13,49% στις «Κατασκευές».

Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων, 32,61% απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 19,58% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 17,70% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές», το 29,02% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 3,54% των ασφαλισμένων.

Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 21,31% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 22,22% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 13,79% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 12,17% των ασφαλισμένων.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 21,03%. 26,93% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», 25,50% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», ενώ 13,01% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». 36,13% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», 24,58% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» και 20,91% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειονότητα (42,20%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 33,03% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 9,15% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».

Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων, 41,65% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 26,45% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 11,05% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

Βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 21,90 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 22,01 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,15.
Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε στα 49,85 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.171,92 ευρώ, αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση, διαμορφώθηκαν στα 24,91 ευρώ και 443,79 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε στα 39,69 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 521,92 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, στις κοινές επιχειρήσεις, η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 66,55% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 64,52%.
Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,89% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 98,88%.

Σύγκριση βασικών μεγεθών Αυγούστου 2019 - Ιουλίου 2019

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,25%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 9,46% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 1,37%.
Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 1,26%.
Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,43%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 10,48% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,39%.
To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,43% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,41%.
Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,86% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 12,64%.

Σύγκριση βασικών μεγεθών Αυγούστου 2019 - Αυγούστου 2018

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 7,06%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 10,43% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 7,11%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 8,09%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 5,27%.
Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 6,15%.
Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 45,88% στο 45,74%.
Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,23% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,15%.
Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,93%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,41% και στο σύνολο κατά 3,91%.
Ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 4,18% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,56%.
Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο αυξήθηκε κατά 3,02%, ενώ ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 3,14%.


ΠηγήΕτικέτες , ,

Δημοσίευση σχολίου

Kάθε αναγνώστης του kapa-news.gr μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στα σχόλια, όποιες κι αν είναι αυτές. Ωστόσο κάθε σχόλιο πρέπει να εγκριθεί από τους διαχειριστές της σελίδας, οπότε δημοσιεύεται λίγη ώρα μετά την καταχώρησή του. Τα μόνα σχόλια που απαγορεύονται και άρα διαγράφονται είναι όσα περιέχουν υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις ή φωτογραφίες, αυτά που γράφονται μόνο για να προκαλέσουν αναταραχή ή προσωπική αντιπαράθεση με άλλους χρήστες (flaming), όσα διαφημίζουν εταιρίες, προϊόντα ή ανταγωνιστικές ιστοσελίδες και βέβαια τα κακόβουλα, βλαπτικά και επαναλαμβανόμενα μηνύματα (spam). Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

[blogger][facebook]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.